J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 61

Advertising
background image

7

Sv

Batterinivå

Kameran visar batterinivån enligt följande:

EN-EL15/EN-EL18-batteri

Kontrollpanel

Sökare

Beskrivning

L

Batteriet är fulladdat.

K

Batteriet delvis laddat.

J
I

H

d

Batteriet nästan tomt.
Håll ett fulladdat reserv-
batteri i beredskap eller
ladda batteriet.

H

(blinkar)

d

(blinkar)

Batteriet tomt. Ladda
eller byt batteri.

AA-batterier

Kontrollpanel

Sökare

Beskrivning

L

Resterande laddning.

I

d

Batterierna nästan
tomma. Ta fram reserv-
batterier.

H

(blinkar)

d

(blinkar)

Batterierna tomma.
Avtryckaren fungerar ej.

Ett alternativ i grupp d på
kamerans Anpassnings-
meny kan användas för att
ändra ordningen i vilken
batterierna ska användas.
När kameran drivs via MB-D12, visas ikonen

s

på kontrollpanelen. Om

s

-ikonen blinkar, är inte

batterifackets lucka stängd. Stäng och lås luckan
till batterifacket.

För att vara säker på att
kameran visar korrekt bat-
terispänningsnivå när AA-
batterier används, ska du
välja passande alternativ
för Batterityp i MB-D12
på kamerans Anpassningsmeny (grupp d). Om
rätt alternativ inte har valts kanske inte kameran
fungerar så som väntat.

Alternativ

Batterityp

1 LR6 (AA alkaliska) AA alkaline (LR6)
2 HR6 (AA Ni-MH)

AA NiMH (HR6)

3 FR6 (AA litium)

AA Litium (FR6)

Ta ur batterierna när MB-D12 inte används.

Batteriinformation

Batteriinformation (in-
klusive kalibreringsin-
formation för EN-EL18-
batterier) kan visas i
kamerans inställnings-
meny (kamerabatteriet
visas till vänster, MB-D12 till höger). Endast
ikonen för batterinivå visas när AA-batterier
används. Se kamerans bruksanvisning för när-
mare anvisningar.

Obs: Illustrationerna på denna sida är från D800.

Advertising
This manual is related to the following products: