Ta ur batterierna – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 62

Advertising
background image

8

Sv

Ta ur batterierna

Ta ur batterierna
Var försiktig så att du inte tappar batterierna eller hållaren.

1 Vrid batterifackslåset på MB-D12 till och ta loss batterihållaren (Figur E).

2 Ta bort batteriet eller batterierna från hållaren.

EN-EL15
Håll PUSH-knappen på hållaren intryckt och
skjut samtidigt batteriet mot knappen. Bat-
teriet kan sedan tas ut som fi guren visar.

Det är samma procedur att ta bort ström-
kontakten EP-5B som för EN-EL15.

AA-batterier
Ta ut batterierna som visas. Var försiktig så
att du inte tappar batterierna när du tar ut
dem ur hållaren.

EN-EL18
Skjut batterispärren i pilens riktning (Y) och
ta bort batterifackets lucka.

Advertising
This manual is related to the following products: