Käyttöönotto, Mb-d12 ja varusteet, Mb-d12 ja mukana toimitetut varusteet – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 67: Valinnaisen bl-5-akkutilan kannen käyttö, Käyttöönotto mb-d12 ja varusteet

Advertising
background image

3

Fi

Kiitos MB-D12 monitoimiakkuperän ostami-
sesta, joka sopii käytettäväksi kaikkien Nikon
yksisilmäisten peiliheijastus digitaalikameroi-
den kanssa, jotka listaavat MB-D12 lisälaitteen
yhteensopivaksi kameran käyttöohjekirjassaan.
MB-D12-laitteeseen sopii yksi EN-EL15- tai
EN-EL18-akku tai kahdeksan AA-paristoa (alka-
li, Ni-MH tai litium). Laitteessa on vaihtoehtoi-
nen laukaisin, AFON-painike, monivalitsin sekä
pää- ja sivukomentokiekko pystysuuntaisten
kuvien ottamista varten. Kameran valikossa
käyttäjä voi määrittää, käyttääkö kamera ensin
kameran akkua vai MB-D12-sovittimen akkuja.
Lisätietoja löydät kameran ohjeesta.

Käyttöönotto

MB-D12 ja varusteet

MB-D12 ja mukana toimitetut varusteet

MB-D12 ja mukana toimitetut varusteet
Varmista, että MB-D12-sovittimen mukana toimitetaan seuraavat varusteet (akut ja paristot myy-
dään erikseen).

Lisävarusteiden EH-5a/EH-5b verkkolaitteen ja EP-5B
virtaliitännän käyttö
Lisävarusteet EH-5a/EH-5b verkkolaite ja EP-5B
virtaliitäntä tarjoavat luotettavan virtalähteen,
kun kameraa käytetään pitkään. Verkkolait-
teen käyttö MB-D12:n kanssa, aseta EP-5B
MS-D12EN paristopidikkeeseen sivulla 6 kuva-
tulla tavalla, ja liitä sitten EH-5a/EH-5b verkko-
laite EP-5B virtaliitäntään sen mukana tulleen
käyttöohjeen mukaisesti.

MS-D12EN lisätään MB-D12-sovittimeen toimituksen yhteydessä. Katso
ohje akkupidikkeen poistamiseksi kohdasta “Akkujen tai paristojen asetta-
minen paikalleen”.

MB-D12

• Käyttöohje
• Takuu

Kontaktipinto-

jen suojus

MS-D12EN-pidike

EN-EL15-akuille

MS-D12-pidike

AA-paristoille

Pidikekotelo

Valinnaisen BL-5-akkutilan kannen käyttö
Akkutilan BL-5-kansi (saa-
tavana erikseen) tarvitaan
käytettäessä EN-EL18-ak-
kuja.

Akkutilan

BL-5-kansi

Akkutilan

BL-5-kansi

Advertising
This manual is related to the following products: