Virtalähdesovittimen käyttö, Virtalähdesovittimen liittäminen, Virtalähdesovittimen poistaminen – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 69

Advertising
background image

5

Fi

Virtalähdesovittimen käyttö

Virtalähdesovittimen liittäminen

Virtalähdesovittimen liittäminen
Varmista ennen virtalähdesovittimen liittämistä, että kamerasta on katkaistu virta ja MB-D12-
sovittimen varmuuslukko (kuva A-

!4

) on asennossa L (Kuvat esittävät D800:a).

1 Irrota kontaktipintojen suojus (kuva A-

q

) virtalähdesovittimesta.

2 MB-D12-sovittimen liittimet sijaitsevat kameran alaosassa kontaktipintojen suojuksen alla. Irro-

ta kontaktipintojen suojus kuvassa B-

q

esitetyllä tavalla ja aseta se MB-D12-sovittimen kannen

pidikkeeseen (kuva B-

w

).

3 Aseta MB-D12-sovitin paikoilleen ja pidä MB-D12 kiinnitysruuvi (Kuva C-

w

) kameran jalustan lii-

tännän suuntaisena (Kuva C-

q

) ja kiristä kiinnitysrengas kiertämällä sitä LOCK-nuolen suuntaan

(Kuva D). Akkua ei tarvitse poistaa kamerasta ennen MB-D12-sovittimen liittämistä. Oletusase-
tuksen mukaisesti kamera käyttää omaa akkuaan vasta MB-D12-sovittimen akkujen tai paris-
tojen tyhjennettyä. Kameran asetusvalikon Virtalähteiden järjestys -valinnalla (ryhmässä d)
voit määrittää, missä järjestyksessä kamera käyttää akkuja.

Muista asettaa kameran kontaktipintojen suojus pidikkeeseensä ja säilyttää MB-D12 kontaktipintojen
suojus turvallisessa paikassa katoamisen estämiseksi.

Automaattinen PB-6D- ja PK-13-loittorengas tarvitaan käytettäessä PB-6-automaattipaljetta MB-D12:n
kanssa.

Virtalähdesovittimen poistaminen

Virtalähdesovittimen poistaminen
Voit poistaa MB-D12-sovittimen katkaisemalla
kamerasta virran, asettamalla MB-D12-sovittimen
varmuuslukon L-asentoon, avaamalla kiinni-
tysrenkaan ja poistamalla MB-D12-sovittimen.
Muista asettaa kameran kontaktisuojus ja
MB-D12-sovittimen kontaktipintojen suojus pai-
kalleen, kun laitteet eivät ole käytössä.

Advertising
This manual is related to the following products: