J i h d – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 71

Advertising
background image

7

Fi

Akun varaustaso

Kamera näyttää akun varaustason seuraavasti:

EN-EL15/EN-EL18 Akku

Ohjauspaneeli

Etsin

Kuvaus

L

Akku täyteen ladattu.

K

Akun varaus osittain
purkautunut.

J
I

H

d

Akun varaus vähissä.
Valmis täysin ladattu
vara-akku tai lataa akku.

H

(vilkkuu)

d

(vilkkuu)

Akku tyhjä. Lataa tai
vaihda akku.

AA-paristot

Ohjauspaneeli

Etsin

Kuvaus

L

Jäljellä oleva lataus.

I

d

Paristojen varaus vähissä.
Ota esiin vara-akut tai
paristot.

H

(vilkkuu)

d

(vilkkuu)

Paristot tyhjät. Laukaisin
ei ole käytettävissä.

Kameran asetusvalikon
ryhmän d valinnalla voit
määrittää, missä järjes-
tyksessä kamera käyttää
akkuja.

Ohjauspaneelissa näkyy kuvake

s

, kun

kamera käyttää MB-D12-sovitinta. Jos

s

kuvake

vilkkuu, niin akkutilan kansi on auki. Sulje ja sal-
paa akkutilan kansi.

Voit varmistaa, että ka-
mera näyttää AA-paris-
tojen varaustason oikein
valitsemalla oikean ase-
tuksen kameran Muk.
asetukset -valikossa
MB-D12-laitt. paristot/akut (ryhmässä
d). Kamera ei välttämättä toimi oikein, jos va-
littuna ei ole oikea valinta.

Vaihtoehto

Akku- tai paristotyyppi

1 LR6 (AA-alkali) AA-alkaliparisto (LR6)
2 HR6 (AA-Ni-MH) AA-NiMH-akku (HR6)
3 FR6 (AA-litium) AA-litiumparisto (FR6)

Poista paristot, kun MB-D12-sovitin ei ole käytös-
sä.use.

Akkutiedot

Akun tiedot (mukaan
lukien EN-EL18-akku-
jen kalibrointitiedot)
voidaan näyttää ka-
meran asetusvali-
kosta (kameran akku
näkyy vasemmalla, MB-D12 oikealla).

AA-

paristoja käytettäessä näkyy vain paristojen va-
raustasonkuvake.

Lisätietoja löydät kameran

ohjeesta.

Huomaa: Tämän sivun kuvat esittävät D800:a.

Advertising
This manual is related to the following products: