Komponenter på mb-d12, Mb-d12-knaplåsen, Komponenter på mb-d12 (figur a) – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 88

Advertising
background image

4

Dk

q Kontaktdæksel
w Holder til kameraets kontaktdæksel
e Strøm-/signalkontakter
r Knappen AFON
t Primært kommandohjul
y Multivælger
u Monteringshjul
i Holderens stikdæksel
o Batterikammerdæksel
!0 Batterikammer
!1 Lås til batterikammer
!2 Skrue til fatning
!3 Udløserknap
!4 Knaplås
!5 Sekundært kommandohjul
!6 Stativgevind
!7 MS-D12EN-holder til EN-EL15-batterier
!8 Strømpoler
!9 Strømpoler (MS-D12EN-batteriholder)
@0 MS-D12-holder til AA-batterier
@1 Strømpoler (MS-D12 batteriholder)
@2 BL-5 batterikammerdæksel (forhandles se-

parat)

Komponenter på MB-D12 (Figur A)

MB-D12’s udløserknap, multivælger, kommandohjul og AFON-knap

MB-D12’s udløserknap, multivælger, kommandohjul og AFON-knap
MB-D12 er udstyret med en udløserknap (Figur A-

!3

), multivælger (Figur A-

y

), primært kom-

mandohjul (Figur A-

t

), sekundært kommandohjul (Figur A-

!5

) og knappen AFON (Figur A-

r

)

til anvendelse ved fotografering i lodret („høj“ eller portræt) format. Disse knapper har samme
funktioner som de tilsvarende knapper på kameraet. Se kameraets brugervejledning for yderli-
gere information.

Når du foretager ændringer for Multivælgers midterknap, Multivælger, Tilpas kommando-
hjul
og Tilknyt AF-ON på MB-D12 i kameramenuen Brugerindstillinger (Gruppe f ), gælder disse
også for multi selector (multivælgeren), kommandohjulene og knappen AFON på MB-D12.

MB-D12-knaplåsen

MB-D12-knaplåsen
Knaplåsen (Figur A-

!4

) låser MB-D12-knap-

perne for at undgå utilsigtet anvendelse. Før
anvendelse af disse knapper til fotografering
i lodret (portræt) format skal du udløse låsen
som vist til højre.

Knaplåsen er ikke en afbryder. Anvend kamera-
ets afbryder for at tænde og slukke kameraet.

Låst

Låst op

Advertising
This manual is related to the following products: