Anvendelse af batteriet, Montering af batteriet, Fjernelse af batteriet – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 89

Advertising
background image

5

Dk

Anvendelse af batteriet

Montering af batteriet

Montering af batteriet
Før montering af batteriet skal du sørge for, at kameraet er slukket og at knaplåsen på MB-D12
(Figur A-

!4

) er i positionen L (illustrationerne viser D800).

1 Fjern kontaktdækslet (Figur A-

q

) fra batterisættet.

2 Kontakterne til MB-D12 er i bunden af kameraet, hvor de er beskyttet af et kontaktdæksel. Fjern

kontaktdækslet som vist i Figur B-

q

og sæt det i kontaktdækselholderen på MB-D12 (Figur

B-

w

).

3 Placér MB-D12, mens skruen til fatningen på MB-D12 (Figur C-

w

) holdes ud for kameraets

stativgevind (Figur C-

q

) og spænd monteringshjulet ved at dreje det i den retning, pilen

LOCK viser (Figur D). Du behøver ikke at fj erne batteriet fra kameraet før tilslutning af MB-D12.
I standardindstillingerne bliver det batteri, der er indsat i kameraet, kun anvendt, når batteriet
i MB-D12 er afl adet. Valgmuligheden Batterirækkefølge i kameraets brugerindstillingsmenu
(Gruppe d) kan anvendes til at ændre rækkefølgen for anvendelsen af batterierne.

Sørg for at sætte kameraets kontaktdæksel i kontaktdækselholderen og at opbevare kontaktdækslet
til MB-D12 på et sikkert sted, så det ikke bliver væk.

Der kræves mellemringe af typerne PB-6D og PK-13, når du anvender PB-6 bælgudstyr sammen med
MB-D12.

Fjernelse af batteriet

Fjernelse af batteriet
For at fj erne MB-D12 skal du slukke kameraet
og indstille knaplåsen på MB-D12 til L, herefter
løsne monteringshjulet og fj erne MB-D12. Sørg
for at sætte kontaktdækslerne på både kame-
raet og MB-D12, når batteriet ikke anvendes.

Advertising
This manual is related to the following products: