Isætning af batterier – Nikon Multi-Power Battery Pack MB-D12 User Manual

Page 90

Advertising
background image

6

Dk

Isætning af batterier

Isætning af batterier
MB-D12 kan anvendes med et genopladeligt Li-ion-batteri af typerne EN-EL15 eller EN-EL18 eller otte AA-batterier. Når du anvender et EN-EL18-bat-
teri, er et BL-5 batterikammerdæksel (forhandles separat) påkrævet.

Før isætning af batterier skal du sørge for, at kameraet er slukket og at knaplåsen på MB-D12 er i positionen L.

1 Drej batterikammerlåsen på MB-D12 hen på og fj ern batteriholderen (Figur E).

2 Klargør batterierne som beskrevet nedenfor.

EN-EL15: Mens du får indrykningerne på batteriet til at passe med projektionerne på holderen til MS-D12EN, skal du isætte batteriet med pilen
(

▲) på det vendt mod batteriholderens strømpoler (Figur F-

q

). Tryk batteriet lidt nedad og skub det i pilens retning, indtil strømpolerne falder i

hak (Figur F-

w

).

EN-EL18: Hvis batteriudløseren på det ekstra BL-5 batterikammerdæksel er placeret, så pilen Y er synlig, skal du skubbe batteriudløseren, så den
dækker pilen (Figur G-

q

). Sæt batteriets to projektioner i på de dertil beregnede pladser på BL-5 (Figur G-

w

), og kontrollér, at batteriudløseren

er skubbet til side, så pilen kan ses.

AA-batterier: Sæt otte AA-batterier i MS-D12 batteriholderen som vist i Figur H, og kontrollér, at de vender rigtigt.

3 Sæt batteriholderen i MB-D12 og lås batterikammerdækslet (Figur I). Sørg for, at batteriholderen er sat helt i, inden du drejer låsen.

4 Tænd kameraet og kontrollér batteriniveauet i kontrolpanelet eller søgeren. Hvis kameraet ikke tænder, skal du kontrollere, at batteriet er sat

rigtigt i.

EP-5B-stikket

Når du anvender EP-5B-stikket, skal du sætte det i MS-D12EN-holderen med pilen (

▲) på stikket vendt mod batteriets strømpoler. Tryk stikket lidt nedad og

skub det i pilens retning, indtil strømpolerne falder i hak (Figur J-

q

). Åbn holderens stikdæksel og før EP-5B-kablet igennem åbningen (Figur J-

w

).

Advertising
This manual is related to the following products: