SEVERIN DG 2428 User Manual

Page 42

Advertising
background image

Ångkokningstiderna som uppges är endast
ungefärliga tider, eftersom varje matprodukt
som skall ångkokas har olika egenskaper
och konsistens.

Allmän skötsel och rengöring

Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
och låt apparaten svalna tillräckligt innan
rengöring påbörjas.

På grund av risken för elektrisk stöt bör
apparaten inte rengöras eller doppas i
vatten.

Använd inte slipmedel eller starka
rengöringsmedel.

- Apparatens utsida kan rengöras med en

fuktig, luddfri trasa.

- Locket, ånginsatserna, stapelringarna,

risbehållaren, ångröret och
uppsamlingsfatet för vätska kan rengöras
med hett vatten eller i diskmaskin.

- Häll eventuellt kvarvarande vatten ur

vattenbehållaren och torka den ren.

Avkalkning
Beroende på din hemorts vattenkvalitet
samt hur flitigt din ångkokare är i
användning, kan det uppstå kalkavlagringar
på värmeelementet. Vi rekommenderar att
du regelbundet avlägsnar sådana avlagringar
ur vattenbehållaren. En blandning av 0,5 l

39

koktiden i den lägsta ånginsatsen. För att all mat skall bli färdig på en gång,
rekommenderar vi att du börjar med de största bitarna (d.v.s. de som placeras i den lägre
insatsen) först, tills den koktid som kvarstår är samma som för den ännu okokta maten;
tillsätt då en eller flera ånginsatser till ångkokaren.

- När du ångkokar större mängder mat bör du försiktigt ta bort locket när halva koktiden

har gått, vända på maten och sätta tillbaka locket. Varning: se upp för ångan som avges.
Risk för skållning föreligger.

- Vätskan som samlats på uppsamlingsfatet under ångkokningen kan användas till såser etc.

Typ av mat

Vikt

Ång-ningstid

Anmärkning

(g) (

min)

Fiskfilé

färsk

250

8

förbered innan ångkokning

Fiskskiva

Ål, sill

250

10

förbered innan ångkokning

Hummer

färsk

2 bitar

6:30

Musslor

färsk

500

8

Broilerbitar benfri

500 10

avlägsna

fett

Får stek

500

11 avlägsna

fett

Gris stek

500

13 avlägsna

fett

Nöt stek

500

11 avlägsna

fett

Blomkål

färsk

500

14

Vänd då halva tiden gått

Potatis

färsk

500

14

Vänd då halva tiden gått

Spenat

färsk

250

7

Grönsaker

färsk

250

8

Svamp

färsk

250

12

Vänd då halva tiden gått

Ris

375

32

fyll först risbehållaren med 375 ml
kallt vatten

Advertising