Фвтмл, б‚ын‡, òúëîfl ëîë m.d.b. (тъ. 24), Тълови. (тъ. 24). н‡нкв тоык‡ъ ‰оfl лбпв, Jazz gtr – Yamaha PSR-290 User Manual

Page 24: Std.kit1

Advertising
background image

нВП· ˚

24

З˚·У МУПВ ‡ ЪВП· ‡

З˚·ВЛЪВ ЪВП· ФЛ ФУПУ˘Л ‰ЛТН‡ ЛОЛ НМУФУН SELECT

[

]/[

]

.

аТФУО¸БУ‚‡МЛВ ˆЛЩ У‚УИ НО‡‚Л‡ЪЫ ˚.

нВП· ПУКМУ ‚˚·‡Ъ¸ ‰‚ЫПfl ТФУТУ·‡ПЛ:
1) З‚ВТЪЛ МУПВ ЪВП·‡ Т ˆЛЩУ‚УИ НО‡‚Л‡ЪЫ˚.
2) аТФУО¸БУ‚‡Ъ¸ НМУФНЛ [+]/[-] ‰Оfl ФВВıУ‰‡ УЪ МУПВ‡ Н МУПВЫ.

з‡ ˆЛЩ У‚УИ НО‡‚Л‡ЪЫ В:

З‚В‰ЛЪВ МУПВ ЪВП·‡ ЛБ ТФЛТН‡ М‡ ТЪ. 79. з‡ФЛПВ, ˜ЪУ·˚ ‚˚·‡Ъ¸
ЪВП· 109, М‡КПЛЪВ М‡ ˆЛЩУ‚УИ НО‡‚Л‡ЪЫВ НМУФНЛ 1, 0 Л 9. СОfl ЪВП·У‚,
МУПВ НУЪУ˚ı М‡˜ЛМ‡ÂÚÒfl Т МЫОВИ (М‡ФЛПВ, 042 ЛОЛ 006), М‡˜‡О¸М˚В
МЫОЛ ПУКМУ УФЫТЪЛЪ¸. З ˝ЪУП ТОЫ˜‡В ‰У ФУfl‚ÎÂÌËfl ЛМ‰ЛН‡ЪУ‡ ФУИ‰ВЪ
МВНУЪУУВ ‚ВПfl.

и Л ФУПУ˘Л НМУФУН [+]/[-]:

з‡КПЛЪВ НМУФНЫ [+], ˜ЪУ·˚ ‚˚·‡Ъ¸ ТОВ‰Ы˛˘ЛИ ЪВП·, Л НМУФНЫ [-],
˜ЪУ·˚ ‚˚·‡Ъ¸ ФВ‰˚‰Ы˘ЛИ ЪВП·. ЦТОЛ ‰ВК‡Ъ¸ У‰МЫ ЛБ ˝ЪЛı НМУФУН,
ПУКМУ ·˚ТЪУ ФВВПВ˘‡Ъ¸Тfl ‚‚Вı ЛОЛ ‚МЛБ ФУ МУПВ‡П ЪВП·У‚.

>

<

032

Jazz Gtr

109

Std.Kit1

• д‡К‰˚И ЪВП· ‡‚ЪУП‡ЪЛ˜ВТНЛ

‚˚Б˚‚‡ÂÚÒfl Т М‡Л·УОВВ ФУ‰ıУ‰fl˘ВИ
М‡ТЪ УИНУИ ‰Л‡Ф‡БУМ‡ УНЪ‡‚. нУ ВТЪ¸
Т В‰МВВ «‰У» Т У‰МЛП ЪВП· УП ПУКВЪ
Б‚Ы˜‡Ъ¸ ‚˚¯В ЛОЛ МЛКВ ‰ Ы„У„У
ЪВП· ‡ М‡ ˝ЪУИ КВ НО‡‚Л¯В.

икаеЦуДзаЦ

Advertising
This manual is related to the following products: