Korzystanie z telewizora jako ekranu komputera – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 163

Advertising
background image

Polski - 

Korzystanie z telewizora jako ekranu komputera

Konfigurowanie oprogramowania na komputerze (na przykładzie systemu Windows XP)

Poniżej przedstawiono ustawienia ekranu w systemie Windows w przypadku typowego

zestawu komputerowego. Wygląd ekranów na poszczególnych komputerach będzie się

prawdopodobnie różnić w zależności od wersji systemu Windows i typu karty graficznej.

Jednak pomimo różnic w wyglądzie podstawowe opcje konfiguracji są na ogół takie same.

(W przeciwnym wypadku należy skontaktować się z producentem komputera lub sprzedawcą

produktów firmy Samsung.)

1. W menu Start systemu Windows kliknij opcję „Panel sterowania”.
2. W oknie panelu sterowania wybierz kategorię „Wygląd i kompozycje”, aby wyświetlić

kolejne okno dialogowe.

3. W oknie panelu sterowania wybierz kategorię „Ekran”, aby wyświetlić kolejne okno.
4. W wyświetlonym oknie przejdź na zakładkę „Ustawienia”.

Poprawne ustawienie rozmiaru ekranu (rozdzielczości) - optymalne: 1920 x 1080

pikseli
Jeśli jest dostępna opcja pionowej częstotliwości odświeżania ekranu, poprawną

wartością będzie „60” lub „60 Hz”. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk „OK”, aby zamknąć okno.

tryby wyświetlania

Jeśli sygnał wideo z komputera odpowiada jednej z obsługiwanych rozdzielczości, obraz zostanie dostosowany automatycznie.

Jeżeli sygnał z systemu wyjściowego odbiega od sygnału standardowego, należy zmienić tryb na właściwy, zgodnie z instrukcjami

dostarczonymi wraz z kartą graficzną. W przeciwnym przypadku może nie zostać wyświetlony żaden obraz. Na następnej stronie

przedstawiono fabrycznie skalibrowane rozdzielczości ekranu.
Źródło D-Sub i hDmI/DVI

tryb

rozdzielczość

częstotliwość

pozioma (Khz)

częstotliwość

pionowa (hz)

częstotliwość

taktowania pikseli (mhz)

Polaryzacja

synchronizacji

(h / V)

IBm

640 x 350

31,469

70,086

25,175

+/-

720 x 400

31,469

70,087

28,322

-/+

mac

640 x 480

35,000

66,667

30,240

-/-

832 x 624

49,726

74,551

57,284

-/-

1152 x 870

68,681

75,062

100,000

-/-

VeSa cVT

720 x 576

35,910

59,950

32,750

-/+

1152 x 864

53,783

59,959

81,750

-/+

1280 x 720

44,772

59,855

74,500

-/+

1280 x 720

56,456

74,777

95,750

-/+

1280 x 960

75,231

74,857

130,000

-/+

VeSa Dmt

640 x 480

31,469

59,940

25,175

-/-

640 x 480

37,861

72,809

31,500

-/-

640 x 480

37,500

75,000

31,500

-/-

800 x 600

37,879

60,317

40,000

+/+

800 x 600

48,077

72,188

50,000

+/+

800 x 600

46,875

75,000

49,500

+/+

1024 x 768

48,363

60,004

65,000

-/-

1024 x 768

56,476

70,069

75,000

-/-

1024 x 768

60,023

75,029

78,750

+/+

1152 x 864

67,500

75,000

108,000

+/+

1280 x 1024

63,981

60,020

108,000

+/+

1280 x 1024

79,976

75,025

135,000

+/+

1280 x 800

49,702

59,810

83,500

-/+

1280 x 800

62,795

74,934

106,500

-/+

1280 x 960

60,000

60,000

108,000

+/+

1360 x 768

47,712

60,015

85,500

+/+

1440 x 900

55,935

59,887

106,500

-/+

1440 x 900

70,635

74,984

136,750

-/+

1680 x 1050

65,290

59,954

146,250

-/+

VeSa gTf

1280 x 720

52,500

70,000

89,040

-/+

1280 x 1024

74,620

70,000

128,943

-/-

VeSa Dmt /

DTV cea

1920 x 1080p

67,500

60,000

148,500

+/+

Korzystając z połączenia kablowego HDMI/DVI należy użyć gniazda

hDmI In (DVI).

Tryb z przeplotem nie jest obsługiwany.
Telewizor może nie działać poprawnie, jeśli zostanie wybrany niestandardowy format wideo.
Obsługiwane są tryby sygnału rozdzielonego oraz złożonego (kompozytowego). Brak obsługi synchronizacji SOG.
W przypadku, gdy kabel VGA jest zbyt długi lub zbyt słabej jakości, w wyższych rozdzielczościach (1920 x 1080) mogą

wystąpić zakłócenia.

¦

N
N
N
N
N

BN68-02325B-04Pol.indb 17

2009-10-20 �� 3:14:02

Advertising