Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów, Polski, Wyświetlanie pokazu slajdów – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 183: Odtwarzanie bieżącej grupy

Advertising
background image

Polski - 

Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów

Wyświetlanie pokazu slajdów

W pokazie slajdów zostaną wykorzystane wszystkie zdjęcia z listy.
Podczas pokazu slajdów pliki wyświetlane są po kolei, zaczynając od aktualnie

wyświetlonego pliku.
Zdjęcia w pokazie slajdów są wyświetlane w kolejności ustawionej na liście zdjęć.
Jeśli opcja

Podkład muzyczny jest ustawiona na Wł., podczas pokazu slajdów

można odtwarzać w tle utwory muzyczne.
Aby rozpocząć pokaz slajdów, wyświetl listę zdjęć i naciśnij na pilocie przycisk
∂(Play)/enTerE.
Przyciski sterowania pokazem slajdów

Przycisk

Funkcja

enTerE

Odtwarzanie/wstrzymywanie pokazu slajdów.

Odtwarzanie pokazu slajdów.

Wstrzymanie pokazu slajdów.

Wyjście z pokazu slajdów i powrót do listy zdjęć.

π/µ

Zmiana szybkości odtwarzania pokazu slajdów.

TooLS

Uruchamianie różnych funkcji w menu Photo (Zdjęcia).

odtwarzanie bieżącej grupy

1. Naciśnij przycisk ▲, aby przejść do sekcji Klucz sortowania.
2. Za pomocą przycisków ◄ lub ► wybierz sposób sortowania.
3. Naciśnij przycisk ▼, aby przejść do sekcji Lista grup.
4. Za pomocą przycisków ◄ i ► wybierz grupę.
5. Naciśnij przycisk ∂ (Odtwórz). Rozpocznie się pokaz slajdów ze zdjęciami z

wybranej grupy.

alternatywnie

1. Wybierz klucz sortowania, a następnie w sekcji Lista plików wybierz zdjęcia

zawarte w żądanej grupie.

Aby przejść do poprzedniego lub następnego sposobu sortowania, naciśnij

przycisk π (DO TYŁU) lub µ (DO PRZODU).

2. Naciśnij przycisk TooLS.
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję odtw. tę gr., a następnie naciśnij przycisk enTerE.

W pokazie slajdów zostaną wykorzystane tylko te zdjęcia, które należą do grupy sortowania zawierającej wybrane pliki.

aby wykonać pokaz slajdów tylko z wybranymi plikami

1. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać sekcję Lista plików.
2. Za pomocą przycisków ◄ lub ► wybierz zdjęcie z listy plików.
3. Naciśnij żółty przycisk.
4. Powtórz wyżej opisaną czynność, aby wybrać więcej zdjęć.

Po lewej stronie wybranego zdjęcia wyświetlany jest znak c.
Po wybraniu jednego pliku pokaz slajdów nie zostanie wykonany.
Aby usunąć zaznaczenie wszystkich plików, naciśnij przycisk

TooLS i wybierz opcję odznacz wszystkie.

5. Naciśnij przycisk ∂ (Odtwórz)/enTerE .

Wybrane pliki zostaną wykorzystane w pokazie slajdów.

alternatywnie

1. Za pomocą żółtego przycisku wybierz żądane zdjęcia z listy plików.
2. Naciśnij przycisk TooLS.
3. Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz opcję Pokaz slajdów, a następnie naciśnij przycisk enTerE.

Wybrane pliki zostaną wykorzystane w pokazie slajdów.

¦

N
N

N
N

O

N

N

N

N
N
N

N

N

SUM

Urządz.

Pref. ustawienia

Wybierz

T

Narzędzia

R

Wróć

Widok podst.

Czas

Folder

Kolor

1234.jpg

1235.jpg

1236.jpg

1237.jpg

1233.jpg

1232.jpg

1231.jpg

Pokaz slajdów
Odtw. tę gr.
Informacja
Bezpieczne odłączenie

5/15

Preferencje

E Pauza ◀▶ Poprzedni / Następny T Narzędzia R Wróć

SUM

1234.jpg

580x765 2009/01/02

5/15

▶ Normalna

SUM

Urządz

.

Pref. ustawienia Wybierz T Narzędzia R Wróć

Widok podst.

Czas

Folder

Kolor

1234.jpg

1235.jpg

1236.jpg

1237.jpg

1233.jpg

1232.jpg

1231.jpg

5/15

Preferencje

BN68-02325B-04Pol.indb 37

2009-10-20 �� 3:14:26

Advertising