Internet@tv, Početak korištenja usluge internet@tv, Postavljanje internet@tv – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 395

Advertising
background image

Hrvatski - 51

iNTerNeT@Tv

Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o državi. (Nije dostupno na svim lokacijama)
Pojave li se problemi tijekom korištenja usluge widget aplikacije, obratite se davatelju usluga.
U widget aplikaciji pritisnite zeleni gumb kako biste dobili kontaktne informacije ili na web-mjestu pomoći potražite informacije

o davatelju usluga.
Ovisno o području, jedini jezik podržan za uslugu widget aplikacija može biti engleski.

Početak korištenja usluge internet@Tv

internet@Tv osigurava uslugu widgeta tvrtke SAMSUNG putem mrežne veze. Internet@TV sadržaj može biti izmijenjen, ovisno o

davatelju sadržaja. Putem usluga

internet@Tv možete pristupiti raznim informacijama, kao što je npr. YouTube.

Konfiguracija widget aplikacija i usluga koje pružaju može se razlikovati ovisno o odabranoj državi. Nakon promjene države

isključite i ponovo uključite televizor. Zatim možete koristiti promijenjenu državu koju podržava usluga widget aplikacija. Ako

je značajka Country postavljena na Others, to znači kako televizor ne može prepoznati vašu državu. U toj je slučaju odaberite

izravno iz uslužnog popisa država.
Ako vaš televizor ne podržava određeni font koji koristi davatelj sadržaja, on se neće ispravno prikazati.
Dodatne informacije o konfiguraciji za vašu državu potražite u uputama ‘Značajka Plug & Play’.
Prilikom korištenja ove funkcije može doći do usporenog rada ili zastajkivanja u radu zbog uvjeta u mreži.
Prije korištenja

internet@Tv potrebno je postaviti mrežu. Dodatne informacije o konfiguriranju mreže potražite u ‘Postavljanje

mreže’.

Kada prvi put pokrenete

internet@Tv, osnovne postavke su automatski podešene. Ažuriranje bi moglo potrajati nekoliko minuta.

1. Pritisnite gumb MeNU. Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali aplikacija, a zatim pritisnite gumb eNTerE.
2. Pritisnite gumbe ▲ ili ▼ kako biste odabrali internet@Tv, a zatim pritisnite gumb eNTerE.

Pritisnite gumb

internet@ na daljinskom upravljaču za prikaz izbornika internet@Tv.

3. Prikazuje se ‘Ugovor za korisnika’. Odaberite Slažem se (Slažem se) kako biste prihvatili ugovor.
4. Prikazuje se ‘Statistika i analiza’. Odaberite Slažem se (Slažem se) kako biste prihvatili ugovor.

Postavljanje internet@Tv

Možete provjeriti i koristiti izbornike u vezi sa

jednokratna prijava (SSo) (Jednokratna prijava), upravljanjem sustavom i

svojstvima. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ kako biste odabrali

Postavljanje, a zatim pritisnite gumb eNTerE.

jednokratna prijava

Ovaj izbornik možete koristiti kod stvaranja i brisanja računa.
Kada koristite

jednokratna prijava, možete kontrolirati svoj korisnički račun, uključujući informacije korisničkog računa za stranicu

sa sadržajem.
Ne trebate se ponovo prijavljivati.

Korisnički račun je samo za internet@TV.

Stvaranje korisničkog računa

Možete stvoriti korisnički račun i povezati se sa željenom uslugom.

Možete stvoriti najviše 10 korisničkih računa.
Korisnički račun može sadržavati najviše 10 .
Ako ne postoji usluga koja zahtijeva prijavu, ne možete stvoriti račun.

upravljanje korisničkim računom

Web-mj. usl.: Možete registrirati informacije o stranici za usluge (kao što je YouTube).

Promjena Lozinka: Promijenite lozinku korisničkog računa.

izbriši: Izbrišite račun.
Ako ste zaboravili lozinku računa, pritisnite gumbe na daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom, čime ćete ponovo

postaviti uslugu

internet@Tv: PoWer (Isklj.) → Mute → 9 → 4 → 8 → POWer (Uklj.).

Upotrebom ove funkcije izbrisat ćete sve račune.

N
N

N

¦

N

N
N
N
N

O

¦

N

N
N
N
N

BN68-02325B-04Cro.indb 51

2009-10-20 �� 3:18:28

Advertising