Používání nabídky setup, Setup, Čeština – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 451

Advertising
background image

Čeština - 

Používání nabídky Setup

Na obrazovce s nastavením se zobrazují uživatelská nastavení pro nabídku

Media Play.

1. Stiskněte tlačítko MeDia.P.
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte ikonu Setup a potom stiskněte tlačítko

eNTerE.

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.
4. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovanou možnost.

Chcete-li ukončit režim

Media Play, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko

MeDia.P.

Použít barevné zobrazení → Zap. / Vyp.

Můžete vybrat řazení fotografií podle barvy. Pokud je tato možnost nastavena na

hodnotu On, může se prodloužit doba načítání potřebná ke shromáždění informací

z fotografií.
Režim Opak. → Zap. / Vyp.

Vyberte, pokud chcete opakovat přehrávání hudebních souborů.
Připomínka postup. přehr. → Zap. / Vyp.

Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit zprávu s nápovědou pro přehrávání filmu

od místa, kde byl zastaven.
Získat registrační kód divX® VOd

Zobrazí schválený registrační kód televizoru. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete tento registrační kód na

osobním účtu, můžete si stáhnout registrační soubor VOD.
Přehráním registrace VOD pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.

Další informace o službě DivX® VOD získáte na adrese www.DivX.com.

Získat kód pro deaktivaci divX® VOd

Pokud není služba DivX® VOD registrovaná, zobrazí se deaktivační kód registrace.
Spustíte-li tuto funkci v případě, že je služba DivX® VOD registrovaná, aktuální registrace DivX® VOD se deaktivuje.
Čas spušt.spoř. obr. →  hodin /  hodin /  hodin

Umožňuje nastavit, za jak dlouho se zobrazí spořič obrazovky.
informace

Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit informace o připojeném zařízení.
Bezpečné odebrání

Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.

¦

N

N

851,86 MB/993,02 MB volného místa

Photo

SUM

SUM

Zařízení

SETUP

e Konec

Music

Movie

Setup

Použít barevné zobrazení ◀ Vyp.

Režim Opak.

Zap.

Připomínka postup. přehr. Zap.
Získat registrační kód DivX® VOD
Získat kód pro deaktivaci DivX® VOD
Čas spušt.spoř. obr.

2 hodin

Informace
Bezpečné odebrání

U Posun. L Nast. R Zpět

Pokud je tato možnost nastavena na hodnotu ON, může se prodloužit doba

načítání potřebná ke shromáždění informací o barvě.

SUM

Zařízení

BN68-02325B-04Cze.indb 41

2009-10-20 �� 3:20:28

Advertising