Odpojení stojanu, Instalace sady pro upevnění na zeď, Připojení kabelů – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 469: Kensingtonský zámek zabraňující krádeži

Advertising
background image

Čeština - 

Odpojení stojanu

1. Vyjměte šrouby ze zadní strany televizoru.
2. Odmontujte od televizoru stojan.

Televizor přenášejte alespoň ve dvou osobách.

3. Dolní otvor zakryjte krytem.

instalace sady pro upevnění na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se zvlášť) umožňuje připevnit televizor na zeď.

Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženém

k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného

technika.

Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo

zranění způsobená chybnou instalací televizoru zákazníkem.

Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke

zranění osob elektrickým proudem.

Připojení kabelů

Kabely uzavřete do objímky, aby přes průhledný stojan nebyly vidět.

Kensingtonský zámek zabraňující krádeži

Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na

veřejném místě. Vzhled a metoda uzamčení se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci.
Správné použití si ověřte v příručce dodané s Kensingtonským zámkem.

Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.

1. Vložte uzamykací zařízení do otvoru pro Kensingtonský zámek na televizoru LCD (1) a

otočte jím ve směru uzamčení (2).

2. Připojte kabel Kensingtonského zámku (3).
3. Připevněte Kensingtonský zámek ke stolu nebo těžkému pevně nainstalovanému

předmětu.

N
N

3

1

2

¦

N

¦

¦

¦

<Volitelné>

BN68-02325B-04Cze.indb 59

2009-10-20 �� 3:20:40

Advertising