Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 671

Advertising
background image

Srpski - 63

Problem

rešenje

Ostalo

Slika se ne prikazuje preko celog

ekrana.

Crne trake sa svake strane prikazivaće se na HD kanalima koji emituju SD sadržaj

(4:3) povećane rezolucije.
Crne trake iznad i ispod prikazivaće se u filmovima čiji se odnos širine/visine razlikuje u

odnosu na onaj na televizoru.
Podesite opcije za veličinu slike na spoljnom uređaju i na televizoru na ceo ekran.

Daljinski upravljač ne radi.

Zamenite baterije u daljinskom upravljaču pazeći na orijentaciju (+ -).
Očistite prozorčić za prenos signala koji se nalazi sa gornje strane daljinskog

upravljača.
Uperite daljinski upravljač direktno u televizor sa udaljenosti od 1,5~1,8 metara.


Nije moguće kontrolisati

napajanje televizora niti jačinu

zvuka pomoću daljinskog

upravljača za kablovski/Set top

box uređaj.

Programirajte daljinski upravljač kablovskog/Set top box uređaja za rad sa televizorom.

Potražite kôd za SAMSUNG televizor u korisničkom priručniku za kablovski/satelitski

uređaj.

Poruka ‘Ne postoji režim’.

Proverite rezoluciju koju podržava televizor pa u skladu sa tim podesite izlaznu

rezoluciju spoljnog uređaja. Pogledajte uputstva u vezi sa rezolucijom u ovom

priručniku.

Miris plastike dopire iz televizora.

Taj miris je normalna pojava i nestaće vremenom.

Opcija

informacije o signalu na

televizoru nije dostupna u meniju

za samodijagnostiku.

Ova funkcija dostupna je samo za digitalne kanale kada se koristi antenska

(RF/kaksijalna) veza.

Televizor je nagnut na desnu ili

levu stranu.

Uklonite postolje televizora i ponovo ga montirajte.

Nije moguće montirati postolje.

Proverite da li je televizor postavljen na ravnu površinu. Ukoliko ne možete da uklonite

zavrtnje iz televizora, pokušajte pomoću namagnetisanog odvijača.

Meni za kanale je zatamnjen.

(nedostupan)

Meni

Kanal dostupan je samo kada je izabran TV izvor.

Podešavanja se resetuju

nakon 30 minuta ili pri svakom

uključivanju televizora.

Ako je aktiviran režim

Prodavnica, podešavanja zvuka i slike biće resetovana na

svakih 30 minuta. Promenite režim iz

Prodavnica u Kućna up. pomoću procedure

Plug & Play. Pritisnite dugme SOUrCe da biste izabrali režim Tv, pa idite u

MenUPodešavanjaPlug & PlayenTerE.

Povremeni gubitak zvuka i slike.

Proverite kako su povezani kablovi i ponovo ih priključite.
Uzrok može da bude upotreba previše krutih ili debelih kablova. Uverite se da su

kablovi dovoljno fleksibilni za dugotrajnu upotrebu. Ako je televizor montiran na zid,

preporučuje se upotreba kablova sa utičnicama pod uglom od 90 stepeni.


Ako izbliza pogledate ivice maske

oko TV ekrana, možda ćete videti

sitne čestice.

U pitanju je deo dizajna proizvoda, a ne defekt.

PiP meni nije dostupan.

Funkcija

PiP dostupna je samo kada se koristi HDMI, komponentna ili veza sa

računarom.

Poruke ‘Šifrovan signal’ ili

‘Nema signala/slab signal’ kada

se koristi CAM CARD(CI/CI+).

Proverite da li je u Common Interface otvor na CAM uređaju instalirana CI(CI+) kartica.
Isključite CAM uređaj iz televizora i ponovo ga instalirajte.


Televizor se sam uključuje nakon

što je isključen duže od 45

minuta.

To je normalno, televizor automatski aktivira funkciju OTA (Over The Air) radi

nadogradnje firmvera preuzetog tokom gledanja programa.

Stalni problemi sa slikom/zvukom.

Proverite i promenite signal/izvor.

TFT LCD ekran koristi panel sa podpikselima koji se proizvodi sofisticiranom tehnologijom. Međutim, na ekranu može da se

pojavi nekoliko svetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli ne utiču na performanse proizvoda.

N

BN68-02325B-04Ser.indb 63

2009-10-20 �� 3:25:28

Advertising