Patarei vahetamine (lisa) – Samsung SC7840 User Manual

Page 33

Advertising
background image

ET-10

PROBLEEM PÕHJUS

LAHENDUS

- KUI ON PROBLEEM

Mootor ei käivitu.

Voolu pole.
Ülekuumenemine.

Kontrollige kaablit, pistikut ja
pistikupesa.

laske jahtuda

Imemisjõud kahaneb
järkjärgult.

Otsik, imemisvoolik või toru
on ummistunud.

Leidke ummistus ja
eemaldage see.

Juhet ei kerita korralikult kokku.
Kontrollige, et juhe poleks
sõlmesvõi ebaühtlaselt keritud.

Tõmmake juhe 2-3m ulatuses
välja ning vajutage juhtme
kokku kerimise nupule.

Tolmuimeja ei korja üles
prahti.

Pragu või auk voolikus.

Vaadake voolik andüle, ning
kui vaja, siis asendage.

Nõrk või nõrgenev imemine.

Filter on tolmu täis.

Kontrollige filtrit ja kui vaja,
puhastage see vastavalt
instruktsioonidele.

Antud Tolmuimeja on saanud järgmised sertifikaadid.
EMC sertifikaat : 89/336/EEC, 92/31/EEC ja 93/68/EEC
Madalpinge turvasertifikaadid : 73/23/EEC ja 93/68/EEC

7

patarei vahetamine (lisa)

HOIATUS

1. Mitte kunagi ärge avage patareisid ja ärge laadige neid.
2. Mitte kunagi ärge kütke patareisid kuumaks ja ärge visake neid tulle.
3. Mitte pöörata ümber (+),(-) terminaale.
4. Paigaldage patareid korrektselt.

MÄRKUS

1. Kui tolmuimeja ei tööta, vahetage patareid välja. Kui see probleemi

ei lahenda, palun kontakteeruge edasimüüjaga.

2. Kahte tüüpi patareid

1) Patarei tüüp: AA Suurus

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 33

Advertising
This manual is related to the following products: