Siurblio eksploatavimas – Samsung SC7840 User Manual

Page 37

Advertising
background image

LT-3

2

SIURBLIO EKSPLOATAVIMAS

2-1 ELEKTROS KIŠTUKAS

2-2 ØJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

PASTABA:

Prieš ištraukdami kištukà
iš elektros tinklo,
sugriebkite ne už laido,
bet už kištuko.

2-4 ORO KONTROLIAVIMAS

Tam, kad sumažintumòte siurbimo jògà valydami audinius,
nedidelius kilimòlius ar kitus medžiaginius audinius, atitraukite
slankikl∞ nuo oro angos.

2-3 GALIOS LYGIO REGULIAVIMAS

1) Korpusinis galios lygio reguliatorius

MIN =

Jautriems paviršiams, pvz.užuolaidoms.

MAX =

Kietoms grindims ir stipriai užterštoms

dangoms.

2) Distancinis galios lygio reguliatorius

GALIOS REGULIAVIMAS

Pakartotinai spauskite Galios lygio reguliavimo mygtukà noròdami nustatyti norimà režimà.

(STOP MIN MID MAX)

PASTABA :

Jie dulkið siurblys neveikia distancinio galios lygio reguliatoriaus pagalba,
tuomet Js galite naudoti siurblio korpusinio galios lygio reguliatorið.

GALIOS LYGIO REGULIAVIMAS

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 37

Advertising
This manual is related to the following products: