Výstrahy pre používanie – Nikon GP-1-DSLR User Manual

Page 306

Advertising
background image

Sk

16

Nevystavujte pádom: Výrobok môže zlyhať, ak je vystavený silným otrasom alebo vibráciám.
Udržiavajte v suchu: Tento výrobok nie je vodeodolný; ak je ponorený vo vode alebo vystavený jej pôsobeniu,

môže zlyhať.

Zabráňte náhlym zmenám teploty: Náhle zmeny teploty, vyskytujúce sa napríklad pri vchádzaní alebo vychádzaní

z vykurovaných budov počas chladného dňa, môžu spôsobiť kondenzáciu vo vnútri zariadenia. Aby ste
zabránili kondenzácii, umiestnite zariadenie do prepravnej schránky alebo plastového vrecka pred vystavením
náhlej zmene teploty.

Nevystavujte silným magnetickým poliam: Nepoužívajte a neskladujte tento prístroj v blízkosti zariadení

produkujúcich silné elektromagnetické žiarenie alebo magnetické pole. Silné statické náboje alebo magnetické
polia, produkované zariadeniami ako rádiové vysielače, môžu vplývať na vnútorné obvody.

Poznámka o elektronických zariadeniach: V extrémne vzácnych prípadoch môže silný vonkajší statický náboj

znefunkčniť zariadenie. Vypnite fotoaparát a odpojte a znovu zapojte GP-1. Ak porucha pretrváva, kontaktujte
predajcu alebo zástupcu autorizovaného servisu Nikon.

Výstrahy pre používanie

Výstrahy pre používanie

Tento produkt nesmie byť exportovaný bez autorizácie od vhodných vládnych autorít.

Advertising