Vereiste aansluitsnoeren, Aansluiten van de apparatuur, A– –b – Sony TA-E1 User Manual

Page 33: Audio-aansluitsnoeren (1 snoer bijgeleverd), Ta-e1 ta-n1, enz

Advertising
background image

5

NL

Aansluiten van de apparatuur

Aansluiten van een eindversterker (asymmetrische aansluitingen)

Verbind de PRE OUT voorversterker-uitgangen van deze
voorversterker met de UNBALANCED
ingangsaansluitingen van uw eindversterker (Sony
TA-N1, enz.). Zie voor nadere bijzonderheden de
gebruiksaanwijzing van uw eindversterker.

Vereiste aansluitsnoeren

Audio-aansluitsnoeren (1 snoer bijgeleverd)

Sluit bij alle snoeren de stekkers van een bepaalde kleur aan op
de stekkerbussen met dezelfde kleur op de betreffende
apparaten.

Wit (L)

Wit (L)

Rood (R)

Rood (R)

L

R

L

R

2

R

1

S A C D

C D

L I N E

B A L A N C E D L I N E

OUT

I N

T A P E 2 / M D

DIRECT

PRE OUT

L

OUT

I N

T A P E 1 / D A T

R

B A L A N C E D O U T

L

1

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

2

CONNECTION

ASSIGNMENT

2

3

1 :GROUND

2 :HOT ( + )

3 :COLD ( – )

1

1

1

2

3

2

CONNECTION
ASSIGNMENT

BALANCED

INPUT SELECTOR

IMPEDANCE USE 4~16

L

L

+

+

R

R

+

+

BALANCED

UNBALANCED

L

L

R

R

UNBALANCED

1

2

1 : GROUND
2 : HOT(+)
3 : COLD(–)

INPUT

SPEAKERS

A

+

B USE 8~16

–A–

–B–

TA-E1

TA-N1, enz.

Advertising