Bedieningsorganen en basisbediening, Bedieningsorganen op het voorpaneel – Sony TA-E1 User Manual

Page 38

Advertising
background image

10

NL

Bedieningsorganen op het
voorpaneel

Bedieningsorganen
en basisbediening

In dit hoofdstuk wordt de plaats en
functie van de toetsen en regelaars op
het voorpaneel beschreven, evenals
de diverse aansluitbussen op het
achterpaneel. Bovendien volgt een
beschrijving van de voornaamste
bedieningshandelingen.

1 U Aan/uit-schakelaar

Druk hierop om de voorversterker in en uit te
schakelen.

• Alvorens de voorversterker in te schakelen, draait u de

VOLUME regelaar geheel linksom in de minimumstand,
om schade aan de luidsprekers te voorkomen.

2 Spanningslampje

Na inschakelen van de voorversterker licht dit lampje
eerst 12 seconden lang rood op en blijft daarna groen
branden.

3 Ingangskeuzeschakelaar (INPUT SELECTOR)

Draai aan deze knop om in te stellen op de
geluidsbron die u wilt beluisteren.

Voor luisteren naar

Stelt u in op

Cassettedeck, DAT cassettedeck

DAT/TAPE 1

Minidisc-recorder

MD/TAPE 2

BALANCED LINE geluidsbron

BALANCED LINE

Super Audio CD-speler

SACD

Compact disc speler

CD

LINE 1 geluidsbron

LINE 1

LINE 2 geluidsbron

LINE 2

Na het kiezen van de geluidsbron schakelt u het
betreffende apparaat in en start u de weergave van de
geluidsbron.

Advertising