Andere bedieningsfuncties, Opnemen – Sony TA-E1 User Manual

Page 41

Advertising
background image

13

NL

Ander

e bedieningsfuncties

Andere
bedieningsfuncties

In dit hoofdstuk wordt de bediening
beschreven voor het opnemen van de
aangesloten geluidsbronnen op uw
cassettedeck, DAT cassettedeck,
minidisc-recorder, enz.

Opnemen

Met deze voorversterker kunt u eenvoudig alle
geluidssignalen van de aangesloten geluidsbronnen
opnemen op de eveneens aangesloten opname-apparatuur.
Het is niet nodig de weergave- en opname-apparatuur
direct onderling aan te sluiten; u kiest gewoon de
geluidsbron op de voorversterker en dan kunt u de
bedieningsorganen van de betrokken apparatuur
gebruiken voor het opnemen of het kopiëren van opnamen.

Controleer voor u begint eerst of alle apparatuur naar
behoren is aangesloten.

Opnemen op een cassette of minidisc

Via deze voorversterker kunt u muziek van allerlei
geluidsbronnen op een cassette of minidisc opnemen. Zie
voor nadere bijzonderheden de gebruiksaanwijzing van
uw cassettedeck of minidisc-recorder.

1

Draai aan de INPUT SELECTOR keuzeschakelaar om
in te stellen op de geluidsbron die u wilt opnemen.
Voor een compact disc bijvoorbeeld kiest u de CD
stand.

2

Maak de geluidsbron gereed voor weergave.
Plaats bijvoorbeeld een compact disc in uw CD-speler.

3

Plaats een voor opnemen geschikte cassette of
minidisc in uw opname-apparaat en stel indien
nodig het opnameniveau in.

4

Start de opname op het cassettedeck of de
minidisc-recorder en start dan de weergave van de
geluidsbron.

z U kunt het opgenomen geluid direct beluisteren
(bandmonitor voor nabandcontrole)

Bij opnemen met een 3-koppen cassettedeck kunt u het
opgenomen geluid onmiddellijk beluisteren. Als u bijvoorbeeld
opneemt op een cassettedeck dat is aangesloten op de DAT/
TAPE 1 ingangsaansluitingen, drukt u op de TAPE MONITOR
toets om de bandmonitor in te schakelen (zodat het
indicatorlampje oplicht) en dan drukt u op de TAPE 1/TAPE 2
toets zodat het indicatorlampje boven TAPE 1 oplicht.

Opmerkingen

• U kunt geen digitaal audiosignaal opnemen van een

geluidsbron die is aangesloten op de analoge TAPE 1/DAT
OUT aansluitingen of de TAPE 2/MD REC aansluitingen. Om
een digitaal audiosignaal op te nemen, moet u de digitale
uitgangsaansluiting van de geluidsbron rechtstreeks aansluiten
op de digitale ingangsaansluiting van het opname-apparaat.

• Bijregeling van het weergegeven geluid heeft geen invloed op

het signaal dat wordt uitgestuurd via de TAPE 1/DAT OUT of
de TAPE 2/MD OUT aansluitingen.

Advertising