Aanvullende informatie, Verhelpen van storingen – Sony TA-E1 User Manual

Page 42

Advertising
background image

14

NL

Verhelpen van storingen

Als zich bij het gebruik van de voorversterker een van de
volgende problemen voordoet, neemt u dan de
controlepunten even door. Is een probleem aan de hand
hiervan niet op te lossen, raadpleeg dan a.u.b. uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Er klinkt niet of nauwelijks geluid.

/

Controleer of alle apparaten naar behoren zijn
aangesloten.

/

Controleer of deze voorversterker wel staat
ingesteld op de juiste weergave-ingangen voor de
geluidsbron.

De weergave van links en rechts klinkt
onevenwichtig of de kanalen zijn verwisseld.

/

Controleer of alle apparaten juist en stevig zijn
aangesloten.

Er klinkt een storende bromtoon of andere
bijgeluiden.

/

Controleer of alle apparaten stevig zijn
aangesloten.

/

Houd de aansluitsnoeren uit de buurt van een
transformator of een motor en ten minste 3 meter
van een televisietoestel of tl-verlichting.

/

Plaats de geluidsapparatuur niet te dicht in de
buurt van uw televisietoestel of tl-buislampen.

/

Wellicht zijn de stekkers en aansluitbussen vuil.
Veeg ze schoon met een doekje met wat spiritus of
zuivere alcohol.

Het opnemen lukt niet.

/

Controleer of alle apparaten naar behoren zijn
aangesloten.

/

Kies de op te nemen geluidsbron met de INPUT
SELECTOR keuzeschakelaar.

Aanvullende
informatie

Advertising