Innehåll, Nnehåll, Angående denna bruksanvisning – Sony TA-E1 User Manual

Page 45

Advertising
background image

3

SE

SE

Angående denna
bruksanvisning

Denna bruksanvisning beskriver modellen TA-E1.
Kontrollera modellnumret på förförstärkarens framsida.
Illustrationerna i bruksanvisningen visar modellen till
europeiska länder, såvida inget annat anges. Eventuella
skillnader vad gäller tillvägagångssätt anges tydligt i
texten, som t.ex. “Gäller modellerna till Förenta staterna/
Kanada”.

Praktiska detaljer
• De tillvägagångssätt som beskrivs i denna

bruksanvisning gäller när reglagen på förförstärkaren
används.

• Följande ikon används i bruksanvisningen:

z anger råd och fingervisningar som underlättar

tillvägagångssättet.

I

NNEHÅLL

Anslutningar

4

Uppackning 4
Anslutning till en effektförstärkare (obalanserade

anslutningar) 5

Anslutning till en effektförstärkare (balanserade

anslutningar) 6

Anslutningar till ljudprodukter 7
Nätanslutning 8

Delarnas placeringar och
grundläggande användningssätt

10

Beskrivning av delarna på framsidan 10
Beskrivning av delarna på baksidan 12

Övriga tillvägagångssätt

13

Inspelning 13

Övrigt

14

Felsökning 14
Tekniska data 15

Advertising