Sony TA-E1 User Manual

Page 53

Advertising
background image

11

SE

Delar

nas placeringar och grundläggande användningssätt

4 Omkopplare för bandövervakning (TAPE MONITOR)

Tryck här för att koppla in eller ur övervakning av det
inspelade ljudet under pågående inspelning på ett
kassettband. Den tillhörande indikatorn lyser medan
bandövervakning är inkopplat och slocknar när
bandövervakning kopplas ur.

5 Ingångsväljare för bandövervakning (TAPE 1/TAPE

2)
Tryck här för att välja det kassettdäck, anslutet till in/
utgångarna TAPE 1/DAT eller TAPE 2/MD, där
inspelning sker, efter att TAPE MONITOR (4)
tryckts in för att koppla in bandövervakning.
Indikatorn för valda ingångar lyser.

6 Direktväljare (DIRECT)

Tryck här för att välja ljudåtergivning från den
produkt som anslutits till direktingångarna DIRECT.
Den tillhörande indikatorn tänds samtidigt som
produkten ansluten till ingångarna DIRECT
prioriteras framför den produkt som valts med hjälp
av ingångsväljaren INPUT SELECTOR (3).
Tryck en gång till på DIRECT för att återgå till
ljudåtergivning från den produkt som valts med hjälp
av ingångsväljaren INPUT SELECTOR.

7 Volymreglage (VOLUME)

Vrid här för att reglera volymnivån, efter att vald
produkt slagits på.

5

SACD

LINE 1

LINE 2

MD/TAPE 2

CD

BALANCED LINE

DAT/TAPE 1

4

3

2

TAPE MONITOR

TAPE 1

TAPE 2

DIRECT

1

0

6

7

8

9

10

VOLUME

INPUT SELECTOR

2

3

7

4

6

5

1

Advertising