Övrigt, Felsökning – Sony TA-E1 User Manual

Page 56

Advertising
background image

14

SE

Felsökning

Gå igenom följande felsökningstabell och följ de råd som
anges för att åtgärda ett problem som uppstått vid
användning av förförstärkaren. Kontakta Sonys lokala
återförsäljare om problemet kvarstår.

Inget eller endast ett mycket svagt ljud kan
höras.

/

Kontrollera att samtliga produkter är ordentligt
anslutna.

/

Kontrollera att korrekt ingångsval gjorts på
förförstärkaren.

Ljudet för höger och vänster kanaler är
obalanserat eller omkastat.

/

Kontrollera att samtliga produkter är korrekt och
ordentligt anslutna.

Brum eller störningar uppstår.

/

Kontrollera att samtliga produkter är ordentligt
anslutna.

/

Kontrollera att inga anslutningskablar dragits för
nära en transformator eller motor och på minst tre
meters avstånd från en tv eller en lysrörslampa.

/

Flytta på en tv som står för nära ljudanläggningen.

/

Kontakter och in/utgångar är smutsiga. Torka de
rena med en trasa som fuktats lätt i alkohol.

Inspelning misslyckas.

/

Kontrollera att produkterna är korrekt anslutna.

/

Välj källan genom att vrida på ingångsväljaren
INPUT SELECTOR.

Övrigt

Advertising