Sony KDL-42W805A User Manual

Page 52

Advertising
background image

2

CZ

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® jsou
obchodní značky, servisní značky nebo certifikační
značky organizace Digital Living Network Alliance.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností
Dolby Laboratories.

„BRAVIA“ a

jsou obchodní značky Sony

Corporation.

TrackID je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti Sony Mobile
Communications AB.

Společnost Gracenote® nabízí technologie
rozpoznávání hudby a souvisejících dat. Gracenote
je průmyslovým standardem v technologii
rozpoznávání hudby a v dodávání příbuzného
obsahu. Více informací najdete na
www.gracenote.com.

CD a hudební data od společnosti Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-současnost Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-současnost Gracenote.
Na tento produkt a službu se vztahuje některý z
patentů nebo několik patentů ve vlastnictví
společnosti Gracenote. Viz webové stránky
společnosti Gracenote, které obsahují úplný seznam
příslušných patentů společnosti Gracenote.

Gracenote, MusicID, VideoID, Video Explore, logo a
ligatura Gracenote a logo „Powered by Gracenote“
jsou buď registrované obchodní známky nebo
obchodní známky společnosti Gracenote ve
Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. All rights
reserved.

Wi-Fi, Wi-Fi Direct a Miracast jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.

„Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray Disc“ jsou
ochranné známky společnosti Blu-ray Disc
Association.

„Logo Sony Entertainment Network“ a „Sony
Entertainment Network“ jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.

MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou
obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti MHL Licencováno, LLC.

Vyrobeno na základě licence od společnosti DTS
Licensing Limited. Informace o patentech pro USA a
celý svět naleznete na stránce
www.dts.com/patents/legacy.aspx.
(c) DTS Licensing Limited a DTS, Inc. 2012.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv využívání
těchto značek společností Sony Corporation
podléhá licenci. Ostatní obchodní značky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.

Značka N Mark je obchodní známka nebo
registrovaná obchodní známka společnosti NFC
Forum, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích.

Pouze modely KDL-55/47/42W809A,
KDL-55/47/42W808A, KDL-55/47/42W807A,
KDL-55/47/42W805A:

DiSEqC™ je ochranná známka společnosti
EUTELSAT.
Tento televizor podporuje DiSEqC 1.0. Tento
televizor není určen k ovládání antén s motorovým
pohonem.

 Všechny funkce související s digitální televizí

(

) budou fungovat pouze v zemích nebo

oblastech, ve kterých jsou šířeny signály
digitálního pozemního vysílání DVB-T/DVB-T2*
(MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC), nebo kde je
přístup ke kompatibilní kabelové službě DVB-C
(MPEG-2 a H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si laskavě
u svého místního prodejce, zda v místě, kde
žijete, lze přijímat signál DVB-T/DVB-T2*, nebo se
zeptejte svého poskytovatele kabelového
vysílání, zda je jeho kabelová služba DVB-C
vhodná k použití s tímto televizorem.

 Poskytovatel kabelového vysílání může za takové

služby vyžadovat dodatečné poplatky nebo
souhlas se svými smluvními podmínkami.

 Přestože televizor splňuje specifikace DVB-T/

DVB-T2* a DVB-C, nelze zaručit kompatibilitu s
budoucím pozemním DVB-T/DVB-T2* a
kabelovým DVB-C digitálním vysíláním.

 Některé funkce digitální televize nemusí být v

některých zemích/oblastech k dispozici a
kabelový režim DVB-C nemusí s některými
poskytovateli fungovat správně.

~
 Ne všechny modely televizorů řady TV jsou

vybaveny technologií digitálního vysílání videa
T2* 2. generace.

* DVB-T2 je k dispozici pro modely televizorů řady

pouze modely W809A/W808A/W807A/W805A.

Informace o obchodních
značkách

Poznámky k funkcím digitální
televize

Advertising
This manual is related to the following products: