Pioneer DDJ-S1 User Manual

Notice on updating the software, Hinweis zur aktualisierung der software

Advertising
background image

English

Notice on Updating the Software

We greatly appreciate your purchase of this Pioneer product.
The software provided with this product does not include the functions described below, as indicated in the section Operation of the operating instructions.
These functions can be used by updating the software in the future. (Update scheduled to be released april – june of 2011.)

! Skipping movement of the cursor over multiple items at a time by turning the rotary selector while pressing the [SHIFT] button

= Operating the Library > Selecting items > Moving the cursor up and down

! Displaying the album images in the track list

= Operating the Library > Displaying the album images in the track list

! Locking beat grids

= Editing the beat grid > Locking beat grids

! Starting hot cue playback using the fader (Hot cue fader start)

= Using the mixer functions > Starting hot cue playback using the fader (Hot cue fader start)

See the website below for the latest information on the driver software and firmware for this product.

http://www.prodjnet.com/support/

See the website below for the latest information on the ITCH software. Software updates can be downloaded free of charge. Use the latest version of ITCH.

http://serato.com/downloads

Nederlands

Kennisgeving betreffende het bijwerken van de software

Onze hartelijke dank voor uw aankoop van dit Pioneer product.
De software die wordt meegeleverd met dit product beschikt niet over de hieronder beschreven functies, zoals vermeld onder Bediening in de handleiding.
Deze functies zullen kunnen worden gebruikt nadat de software in de toekomst zal worden bijgewerkt. (Update gepland voor april – juni 2011.)

! De cursor over verschillende items tegelijk laten springen door de instelknop te verdraaien terwijl de [SHIFT]-toets

ingedrukt wordt gehouden

= Bedienen van de bibliotheek > Onderdelen selecteren > De cursor naar boven of beneden verplaatsen

! Tonen van albumhoezen in de muziekstuklijst

= Bedienen van de bibliotheek > Tonen van albumhoezen in de muziekstuklijst

! Beatpatronen vergrendelen

= Bewerken van het beatpatroon > Beatpatronen vergrendelen

! Hot-cue weergave beginnen met de fader (hot-cue fader start)

= Gebruik van de mengpaneelfuncties >Hot-cue weergave beginnen met de fader (hot-cue fader start)

Zie de website hieronder voor de nieuwste informatie over de stuurprogrammatuur (driver) en de firmware voor dit product.

http://www.prodjnet.com/support/

Zie de website hieronder voor de nieuwste informatie over de ITCH software. Software-updates kunnen gratis gedownload worden. Gebruik de

nieuwste versie van ITCH.

http://serato.com/downloads

<DRM1355-A>

Printed in

Imprimé

PIONEER CORPORATION /

Корпорация Пайонир / 先锋公司 / パイオニア株式会社

Deutsch

Hinweis zur Aktualisierung der Software

Wir freuen uns über Ihren Kauf dieses Pioneer-Produkts.
Die mit diesem Produkt mitgelieferte Software enthält nicht die unten beschriebenen Funktionen, wie im Abschnitt Bedienung der

Bedienungsanleitung beschrieben.
Diese Funktionen können durch zukünftige Aktualisierung der Software verwendet werden. (Aktualisierung für April – Juni 2011 vorgesehen.)

! Überspringen der Bewegung des Cursors über mehrere Elemente durch Drehen des Drehreglers bei gedrückt

gehaltener Taste [SHIFT]

= Öffnen der Bibliothek > Auswählen von Einträgen > Bewegen des Cursors nach oben und unten

! Anzeige der Album-Abbildungen in der Track-Liste

= Öffnen der Bibliothek > Anzeige der Album-Abbildungen in der Track-Liste

! Verriegeln von Beatgrids

= Bearbeiten des Beatgrid > Verriegeln von Beatgrids

! Starten Sie die Hot-Cue-Wiedergabe mit dem Fader (Hot Cue Fader Start)

= Verwendung der Mixer-Funktionen > Starten Sie die Hot-Cue-Wiedergabe mit dem Fader (Hot Cue Fader Start)

Siehe Website unten für die neuesten Informationen zur Treibersoftware und Firmware für dieses Produkt.

http://www.prodjnet.com/support/

Siehe Website unten für die neueste Information zur ITCH-Software. Software-Updates können kostenlos heruntergeladen werden. Verwenden

Sie die neueste Version von ITCH.

http://serato.com/downloads

Advertising