Innehåll, Inledning, Svenska – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 75

Advertising
background image

1

SVENSKA

Innehåll

Inledning ...............................................................................................................................1

När datasäkerhetsprogrammet installerats ...........................................................................3

Konfidentiella mappar och filer för dokumentarkiveringsfunktionen ................................3

Restriktioner angående tandemkopiering och tandemutskrift .........................................3

Säkerhetsinställningar på webbsidan ..............................................................................4

Att överföra kopierad data till maskinen...........................................................................4

ADMINISTRATÖRSINSTÄLLNINGAR ..................................................................................5

LISTA ÖVER ADMINISTRATÖRSINSTÄLLNINGAR .......................................................5

Använda administratörsinställningarna............................................................................5

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR.......................................................................................5

PRODUKTNYCKEL.......................................................................................................11

Inledning

MX-FRX5U lägger till en säkerhetsfunktion till SHARP digitala multifunktionella system. När
man använder kopieringsfunktionen, skrivarfunktionen, nätverksskannerfunktionen, eller
faxfunktionen på ett SHARP digitalt multifunktionellt system med säkerhetsfunktion
krypteras den bilddata som skapas för att skriva ut jobb, och när jobbet är klart raderas
omedelbart denna krypterad data från minnet och hårddisken.

Obs:

För att garantera att datasäkerhetsprogrammet ger största möjliga säkerhet ska man
observera följande:

Administratören spelar en viktig roll när det gäller att upprätthålla säkerheten. Var
noggrann vid val av administratören som ska arbeta med datasäkerhetsprogrammet.

Var noga med att alltid byta administratörslösenord omedelbart varje gång en ny person
tar över ansvaret som administratör.

Ändra administratörslösenordet ofta (minst en gång varje 60 dagars period).

När administratörslösenordet ändras visas det nuvarande administratörslösenordet och
det nya administratörslösenordet på displayskärmen. Var noga med att genomföra denna
procedur regelbundet.

Välj inte ett administratörslösenord som man lätt kan gissa sig till.

Administratörsinställningarna är mycket viktiga för att hantera säkerheten. Om man måste
lämna maskinen medan man använder administratörsinställningarna ska man komma
ihåg att trycka på [CA]-knappen och avsluta administratörsinställningarna. Maskinens
administratör ska informera användare om att de inte får använda
administratörsinställningarna utan tillåtelse.

Kunden ansvarar för kontrollen av alla dokument som kopieras och fax som tas emot med
hjälp av datasäkerhetsprogrammet.

Det är viktigt att observera att även när datasäkerhetsprogrammet är installerat så kan
man fortfarande läsa av faxdata i den allmänna minnesboxen som används av
expansionssatsen för fax (AR-FX8).

MX-FRX5U.book 1 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising