Svenska, Radera hela minnet – Sharp Funkcja identyfikacji użytkownika User Manual

Page 80

Advertising
background image

6

SVENSKA

RADERA HELA MINNET

Detta program används för att manuellt radera all data från maskinens minne och hårddisk.
Men observera att följande sorters data inte raderas med detta program. Använd "RENSA
ADRESSBOKSDATA/REGISTRERAD DATA FÖR BILDSÄNDNING" programmet på sidan
7 för att radera följande sorters data

MINNESRUTA FÖR INDIVIDUELL-/GRUPP-/PROGRAM-/RELÄSÄNDNING*

AVSÄNDARKONTROLLISTA

POLLINGMINNE/KONFIDENTIELL BOX*

AVSÄNDARDATA

TILLÅT/REFUSERA INSTÄLLNINGSDATA FÖR MOTTAGNING (INKLUSIVE HÄMTA
PASSERKOD)

VIDARESKICKAR INFORMATIONEN

* Bilddata som lagrats i MINNESBOXEN raderas för att utföra detta program (RENSA HELA

MINNET).

Rör vid knappen [RENSA HELA MINNET]. Följande fönster frågar om du vid godkänna ditt
val ("JA" eller "NEJ").

[Radera skärm 1]

För att återvända till fönstret med menyn för
"SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR" rör vid
[NEJ] knappen.

För att rensa hela minnet trycker du på [JA]
knappen. "VÄNTA." visas, och sedan visas
följande fönster.

[Radera skärm 2]

Medan data rensas visas procentantalet för
hur mycket data som rensats bort och antalet
repetitioner.

När rensningen av data är klar stängs
maskinen automatiskt av och sedan på igen.

OBS
Om man ska slänga eller byta ägare av ett datasäkerhetsprogram eller en maskin med
ett datasäkerhetsprogram installerat måste administratören komma ihåg att köra
inställningen. När inställningen körs får inte administratören gå ifrån maskinen förrän
dataraderingen är klar och har bekräftats.

Om du vill ångra efter att raderingen av data har påbörjats
Rör vid [ÅNGRA] knappen. Skärmen för att ange administratörslösenord visas. Ange
administratörslösenordet med sifferknapparna. När rätt administratörslösenord har
angetts upphör datarensningen och sedan stängs strömmen automatiskt av och sedan
på igen. Observera att all data som raderats innan administratörslösenordet angetts inte
kan återställas (denna data har gått förlorad).

RENSA HELA MINNET.
(FÖRUTOM ADRESSBOK/
SÄNDNINGSDATALISTA.)

NEJ

JA

100%

50%

0%

(50.0%)

(1/1 gånger)

RENSAR HELA MINNET. OMSTART SKER
AUTOMATISKT EFTER RENSNINGEN.

ÅNGRA

MX-FRX5U.book 6 ページ 2007年3月20日 火曜日 午後5時8分

Advertising