Sharp R-842INE User Manual

Page 243

Advertising
background image

NORSK

INSTALLASJON

5. Sett ovnens støpsel inn i en standard jordet stikk-

kontakt.

ADVARSEL: Ikke plasser ovnen der det skapes varme,
fukt eller høy luftfuktighet, (for eksempel nær eller
over en konvensjonell ovn) eller nær brennbare mate-
rialer (for eksempel gardiner).
Ikke blokker eller begrens ventilasjonsåpningene.
Ikke plasser gjenstander på toppen av ovnen.

20 cm

30 cm

20 cm

0 cm

min

85 cm

NO-17

Advertising
This manual is related to the following products: