Soveltuvat keittoastiat – Sharp R-842INE User Manual

Page 280

Advertising
background image

SOVELTUVAT

KEITTOASTIAT

Jotta ruoka kypsyy/sulaa mikroaaltouunissa, mikroaaltoenergian täytyy kulkea tasaisesti astian läpi ruuan läpi.
Siksi on tärkeää valita soveltuvat astiat.
Ruoka kypsyy tasaisemmin pyöreissä tai soikeissa kuin suorakulmaisissa astioissa, sillä mikroaaltoenergia ruoka
saattaa kypsyä liikaa.

Ruoanlaittovälineet

Mikroaal-

touunin

kestävä

Grilli

Kiertoilma

Yhdistel-

mäkyp-

sennys

Huomautukset

Alumiinifolio
Folioastiat

✔ / ✘

✔ / ✘

Ruokaa voidaan suojata ylikuumenemisel-
ta pienillä alumiinifolion paloilla. Pidä folio
vähintään 2 cm:n päässä uunin seinistä,
koska se saattaa kaareutua.
Folioastioita ei suositella, ellei valmistaja
toisin suosittele, esim. Microfoil ®. Noudata
ohjeita huolellisesti.

Ruskistusastia

Noudata aina valmistajan ohjeita. Älä
ylitä ohjeellista lämmitysaikaa. Noudata
varovaisuutta, sillä astiat kuuluvat erittäin
kuumiksi.

Porsliini ja keramiikka

✔ / ✘

Vain kier-

toilma

Porsliini, keramiikka, lasitettu ja luuposliini
sopivat. Ne eivät kuitenkaan saa sisältää
metallikoristeita.

Lasi esim. Pyrex ®

Hauraita lasiastioita käytettäessä on nou-
datettava varovaisuutta, koska ne voivat
rikkoutua tai murtua, jos ne kuumennetaan
äkillisesti.

Metalli

Metallia ei yleensä pitäisi käyttää mikroaal-
lon tehotasolla, koska ne voivat kipinöidä
ja johtaa tulipaloon.

Muovi tai vaahtomuovi
esim. pikaruoka-astiat

✔ / ✘

Noudata varovaisuutta, koska jotkut astiat
voivat vääntyä, sulaa tai päästää väriä kor-
keissa lämpötiloissa.

Tuorekelmu

Ruokaan ei saisi koskea, vaan höyry pitäisi
päästää pois puhkaisemalla siihen reikä.

Pakastus- tai
paahtopussit

✔ / ✘

Pistä reikä ja anna höyryn päästä pois. Var-
mista, että pussit soveltuvat mikroaaltouu-
nissa käytettäviksi.
Niitä ei saa kuitenkaan voi sulkea metalli-
sulkimilla, koska paistopussi saattaa tällöin
sulaa metallin kipinöinnin vuoksi.

Paperilautaset tai -kupit
ja talouspaperi

Käytä vain lämmitykseen tai kosteuden
imeyttämiseen.
Noudata varovaisuutta, koska ylikuumen-
nus voi aiheuttaa tulipalon.

Olki- ja puuastiat

Mikroaaltouunia ei saa jättää päälle ilman
valvontaa, kun käytät aineita, joiden ylikuu-
meneminen voi aiheuttaa tulipalon.

Uusiopaperi ja
sanomalehti

Saattaa sisältää metallinpaloja, jotka aiheutta-
vat kipinöintiä ja saattavat aiheuttaa tulipalon.

Liitin

Uunin mukana toimitettu metalliliitin on
erityisesti suunniteltu kaikkiin kypsennysti-
loihin eikä vaurioita uunia.

VAROITUS:

Kun lämmität ruokaa muovi- tai paperiastioissa, valvo uunia mahdollisen syttymisen varalta.

FI-26

Advertising
This manual is related to the following products: