Viktiga säkerhetsanvisningar – Sharp R-92STW Four à micro-ondes combiné User Manual

Page 164

Advertising
background image

VIKTIGA

SÄKERHETSANVISNINGAR

Om rök observeras, slå av eller koppla ur ugnen
och håll luckan stängd för att kväva eventuella
fl ammor.
Använd endast mikrovågssäkra behållare och
redskap.
Se sidan SE-25. Redskap bör kontrolleras för att
säkerställa att de är lämpliga för användning i
mikrovågsugnar.
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbe-
hållare, övervaka ugnen på grund av risken för
antändning.
Rengör vågledarskyddet, ugnsutrymmet, den
roterande tallriken och vändfoten efter använd-
ning. Dessa måste vara torra och fria från fett.
Gammalt fett kan överhettas och börja ryka eller
fatta eld.

Placera inte lättantändliga material nära ugnen eller
ventilationsöppningarna.
Blockera inte ventilationsöppningarna.
Ta bort alla metalltätningar, påsklämmor, etc., från
livsmedel och förpackningar. Gnista på metallytor kan

orsaka brand.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma olja till fri-
tering. Temperaturen kan inte kontrolleras och oljan
kan fatta eld.
För att göra popcorn, använd bara speciella mikro-
vågsugnpopcornstillverkare.
Förvara inte mat eller andra föremål inuti ugnen.
Kontrollera inställningarna när du startar ugnen för
att säkerställa att ugnen fungerar som du önskar.

SE-6

Advertising
This manual is related to the following products: