Pioneer AVD-505 User Manual

Page 103

Attention! The text in this document has been recognized automatically. To view the original document, you can use the "Original mode".

Advertising
background image

/^BELANGRIJK

• Gebruik de bijgeleverde onderdelen op de voorgeschreven wijze zodat de

display juist gemonteerd wordt. Indien u andere onderdelen gebruikt, kunt u
beschadigingen aan bet apparaat veroorzaken of het apparaat kan losraken.

• Wanneer het displaysnoer zieh rond de stuurkolom of de versnellingspook

wikkelt, ontstaat een bijzonder gevaarlijke situatie. Let er bij het inbouwen
van de display op dat u op geen enkele wijze gehinderd wordt bij de normale
besturing van de auto.

• Zorg ervoor dat de draden niet loshangen en geraakt kunnen worden door

een portier of stoelverschuivingsmechanisme, met eventueel kortsluiting tot
gevolg.

Alvorens de display definitief te bevestigen________________________

• Controleer na het maken van de aansluitingen of het autonavigatiesysteem juist werkt

voordat u de dispaly definitief bevestigt.

Alvorens de kieefstroken vast te plakken _________________________

• Zorg dat het oppervlak waarop u de kleefstrook gaat aanbrengen droog is en vrij van

Stof, olie, vet enz.

Display en bijgeleverd montagemateriaal

Display

Displaystandaard

Tapschroef
( 3 x 1 2 mm) (4 stuks)

Kussentje (2 stuks)

Montagevoet

Schroef

( 4 x 6 mm) (2 stuks)

vv

Kussentje (2 stuks)

Vulring

Montagesteun

Schroef ( 4 x 4 mm)
(4 stuks)

Advertising