Svenska, Användarhandbok – Iiyama AX3819UT BK User Manual

Page 93

Advertising
background image

ANVÄNDARHANDBOK

Gratulerar till ditt val av en iiyama LCD-bildskärmen.
Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom denna handbok innan du installerar och
börjar använda bildskärmen. Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida referens.

FÖR DIN SÄKERHET .............................................................................. 1

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER .......................................................... 1

SPECIELLT BETRÄFFANDE LCD-SKÄRMAR .................................. 3

KUNDSERVICE ................................................................................ 3

RENGÖRING .................................................................................... 3

INNAN DU ANVÄNDER BILDSKÄRMEN ................................................. 4

FUNKTIONER ................................................................................... 4

KONTROLLERA KARTONGENS INNEHÅLL .................................... 4

REGLAGE OCH ANSLUTNINGAR ................................................... 5

ANSLUTA BILDSKÄRMEN ............................................................... 6

INSTÄLLNINGAR AV DATORN ........................................................ 7

INSTÄLLNING AV HÖJDEN OCH SYNVINKELN .............................. 8

ANVÄNDA BILDSKÄRMEN .................................................................... 9

JUSTERA INNEHÅLLET I MENYERNA ............................................. 10

SKÄRMINSTÄLLNINGAR ................................................................ 13

FUNKTION FÖR STRÖMBESPARING ............................................... 16

FELSÖKNING ......................................................................................... 17

BILAGA .................................................................................................. 18

SPECIFIKATIONER ........................................................................... 18

SIGNALTIMING ................................................................................. 19

KONTAKTERNAS STIFTADRESSER ................................................ 20

SVENSKA

INNEHÅLL

AX3819UT
AX3819UT BK

Advertising
This manual is related to the following products: