Ohukaislevy – SEVERIN CM 2198 User Manual

Page 28

Advertising
background image

Hyvä asiakas,
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen
laitteen käyttämistä.

Verkkoliitäntä
Laite tulee liittää määräysten mukaisesti
asennettuun, maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen
arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä
tuote on kaikkien voimassa olevien CE-
merkintöjä koskevien direktiivien
mukainen.

Osat
1.

Ohukaistaso

2.

Virtajohto pistotulpalla

3.

On/Off-kytkin

4.

Lämpötilan säädin

5.

Lasta

6.

Kääntölasta

7.

Arvokilpi

8.

Kelautuvan virtajohdon säilytyslokero

9.

Valmis-valo, vihreä

10. Päämerkkivalo, punainen
11. Runko

Tärkeitä turvaohjeita

Ennen laitteen käyttöä runko ja lisäosat
on tarkastettava huolellisesti vaurioiden
varalta. Jos laite putoaa kovalle alustalle,
sitä ei saa enää käyttää:
näkymättömätkin vauriot voivat
aiheuttaa vaaratilanteita laitetta
käytettäessä.

Virtajohto on tarkistettava säännöllisesti
vaurioiden varalta. Vaurioitunutta
laitetta ei saa käyttää.

Varoitus: Rungon avoimet pinnat tulevat
hyvin kuumiksi käytön aikana. Kuumien
osien koskettaminen voi aiheuttaa
palovammoja. Sijoita laite aina niin, että
sen ympärillä on riittävästi tilaa. Älä
sijoita sitä suoraan seinän viereen tai
nurkkaan tai lähelle verhoja tai

samankaltaisia esineitä. Pidä helposti
syttyvät esineet etäällä laitteesta äläkä
peitä sitä käytön aikana.

Aseta laite aina kuumuudenkestävälle,
roiskeita ja tahroja kestävälle työtasolle.
Älä sijoita sitä pinnoille, jotka saattavat
olla kuumia, kuten esimerkiksi
keittolevyille tai kaasu-uunin viereen.

Älä koskaan poistu paikalta laitteen
ollessa toimintakunnossa.

Älä koskaan yritä leikata ohukaisia
ohukaistasolla. Tason tarttumattoman
pinnoitteen vahingoittumisen estämiseksi
täytyy käyttää vain kuumuudenkestäviä
muovisia tai puisia työvälineitä.

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina
- käytön jälkeen,
- jos laitteessa on toimintahäiriö,
- ennen laitteen puhdistamista.

Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä
vedä virtajohdosta vaan tartu aina
pistotulppaan.

Älä käytä ohukaislevyä mihinkään
muuhun tarkoitukseen kuin ohukaisten
valmistukseen. Se ei sovellu ruoan
paistoon.

Älä käytä laitetta ulkona tai kosteassa
ympäristössä tai tiloissa kuten kellari tai
autotalli.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi erillisen ajastimen tai
kaukosäätimen kanssa.

Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt
(mukaan lukien lapset), jotka eivät ole
fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin
kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja
tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos
henkilöiden turvallisuudesta vastuussa
oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä
alussa.

Lapsia on valvottava, jotta estetään,
etteivät he leiki laitteella.

Jos laite vahingoittuu väärinkäytön
seurauksena tai siksi, että annettuja
ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei
vastaa aiheutuneista vahingoista.

Laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää

28

Ohukaislevy

ɕ

FIN

Advertising