SEVERIN KS 9888 User Manual

SEVERIN Refrigerators

Advertising
background image

Weintemperierschrank

Temperature-controlled wine cabinet

Armoire à vin avec régulation thermique

Temperatuur gecontroleerd wijn kabinet

Vinoteca con regulación de la temperatura

Cantinetta per vini a temperature controllata

Vinskab med termostat

Tempererat vinskåp

Lämpötilan säädöllä varustettu viinikaappi

Chłodziarka do win z regulatorem temperatury

Ντουλάπι κρασιών ελεγχόμενης θερμοκρασίας

Винный шкаф с регулятором температуры

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de uso

Manuale d’uso

Brugsanvisning

Bruksanvisning

ɕ

Käyttöohje

Instrukcja obsługi

Oδηγίες χρήσεως

ɕ

Руководство по
эксплуатации

FIN

RUS

Advertising