B vedlikehold av barbermaskinen – Braun 395cc-3 Series 3 User Manual

Page 43

Advertising
background image

43

Bryter for presisjonsinnstilling («lock») (3)
For en mer nøyaktig håndtering av barber-
maskinen på steder som er vanskelige å
barbere (f.eks. under nesen), skyv bryteren (3)
mot høyre til posisjonen «lock». Midttrim-
meren og ett skjæreblad vil da senkes.

Råd for perfekt barbering
For et best mulig resultat anbefaler Braun
at du følger 3 enkle trinn:
1. Du bør alltid barbere deg før du vasker

ansiktet.

2. Hold barbermaskinen vinkelrett (90°)

mot huden.

3. Strekk huden og barber mot skjeggets

vekstretning.

B Vedlikehold av

barbermaskinen

Rengjøringsindikator
Barbermaskinen bør rengjøres daglig i
Clean&Renew™, og i alle fall når det gule
rengjøringslyset (7) lyser konstant etter
barbering. Hvis barbermaskinen ikke
rengjøres, vil lyset slukke etter en stund.
Elektronikken i barbermaskinen vil da anta
at den er blitt rengjort manuelt og beregne
når det er tid for neste rengjøring. Under
rengjøringsprosessen i Clean&Renew™
blinker det gule lyset. Det slukker når
rengjøringen er ferdig etter omtrent 4 timer.

Automatisk rengjøring
Barbermaskinen rengjøres automatisk
når den settes i Clean&Renew™ (se
«C Clean&Renew™»). Manuell rengjøring
anbefales kun når Clean&Renew™ ikke er
tilgjengelig, for eksempel under reise.

Manuell rengjøring

Barberhodet kan rengjøres under
rennende vann.
Advarsel: Koble barbermaskinen fra
strømforsyningen før du rengjør
barberhodet i vann.

Jevnlig rengjøring sikrer en bedre barberings-
ytelse. Rengjøring av skjærehodet under
rennende vann etter bruk er en enkel og rask
måte for å holde det rent:

Slå på barbermaskinen (ledningsfri drift), og
rengjør barberhodet under rennende, varmt
vann. Du kan bruke flytende såpe uten
skuremidler. Skyll bort alt skummet, og la
barbermaskinen gå i noen sekunder.
Deretter slår du av barbermaskinen, tar av
kassetten med skjæreblad og lamellkniv (1)
og lar den tørke.
Hvis du rengjør barbermaskinen regelmes-
sig under rennende vann, bør du påføre en
dråpe lett maskinolje på langhårtrimmeren
(2) og kassetten med skjæreblad og lamell-
kniv (1).

Alternativt kan du rengjøre barbermaskinen
med en børsten:

Slå av barbermaskinen. Ta av kassetten
med skjæreblad og lamellkniv og bank den
lett mot en plan overflate.
Bruk børsten og rengjør den indre delen av
barberhodet. Du må imidlertid ikke bruke
børsten til å rengjøre kassetten med
skjæreblad og lamellkniv da det kan skade
den.

Indikatorlys for bytte av skjæredeler/
tilbakestilling
For å opprettholde 100 % barberingsytelse
må du skifte ut kassetten med skjæreblad
og lamellkniv (1) når indikatorlyset for bytte
av skjærdeler (8) tennes (etter omtrent
18 måneder), eller når delene er slitt.
Indikatorlyset for bytte av skjæredeler vil i
løpet av de neste sju barberingene påminne
deg om å bytte ut kassetten med skjæreblad
og lamellkniv. Deretter tilbakestilles auto-
matisk.
Etter at du har satt inn kassetten med
skjæreblad og lamellkniv (1), holder du inne
på/av-knappen (4) i minst 5 sekunder for å
tilbakestille telleren.
Indikatorlyset blinker mens du gjør dette, og
det slukker når tilbakestillingen er fullført.

99470524_395cc_S6-64.indd 43

99470524_395cc_S6-64.indd 43

02.03.2010 8:22:42 Uhr

02.03.2010 8:22:42 Uhr

Advertising