XIGMATEK Midgard User Manual

Installation guide pictures installationsguide, Installationsanweisungen, Xigmatek pure black edition on classic chassis

Advertising
background image

5.4

5.5

Installation Guide

Pictures

Installationsguide

2. Power supply unit installation
Put the PSU on the bottom space and screw tightly.
Notice: Upward or downward is both available.

1. Open front panel and side cover to begin

installation

Pull out and remove front panel
Remove thumb screw to open side panel.
Pull backward to open side cover.
Notice: User has to open both side cover for further
installation.

1.1

1.2

1.3

3. Motherboard installation
Screw the M/B stand screws within the

suitable holes

Screw M/B tightly on chassis.

3.1

3.2

5. External 3.5” device installation
Remove the mesh 3.5” bezel from the front cover.
Remove the 3.5” metal cover.
Unlock both side holders to remove 3.5” rack

adapter.

Screw 3.5” device tightly on adapter.
Slide adapter into bay and lock by both side

holders.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

12. Cable management
There are five holes and choose three to

screw tight cable clips.

Manage and fix cables into clips.

12.1

12.2

6. HDD installation
Squeeze clips inward and pull out the HDD

rack.

Mount HDD on rack and screw tightly via

rubber holes.

Slide the HDD rack into chassis.

6.1

6.2

6.3

10. I/O switch and chassis LED installation
Connect the HDD LED, power LED, Power

SW, Reset SW, Speaker to the M/B connector.

Please refer to your M/B manual for specific

pin outs.

10.1

10.2

11. USB, e-SATA, AC’97, and Azallia(HDA)

connector installation

Connect USB, e-SATA, AC’97, and

Azallia(HDA) connectors on M/B.

Please refer to your M/B manual for specific

pin outs.

11.1

11.2

4. 5.25” device installation
Remove the mesh 5.25” bezel from the front

cover

Remove the 5.25” metal cover.
Move both side holders backward to unlock

holders.

Slide 5.25”device into bay and align the holes

of holders.

Move both side holders toward to lock device.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

7. Add-on card installation
Press the clip and release.
Remove the bracket.
Insert add-on card.
Move the clip back to default location.

7.1

7.2

7.3

7.4

8. System fan installation
Front: Preinstall 120cm fan and 80/90mm fan

is available.

Rear: Preinstall 120cm fan and 80/90mm fan

is available.

Top: Two free spaces for optional 120/140mm

fans.

Bottom: One free space for optional

120/140mm fan.

Side cover: Two free spaces for optional

120/140mm fan(a) and 80/90/120/140 fan(b).

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9. Fan speed controller installation
Install fan speed controller on free add-on

card slot.

Connect power cable with fan controller and

PSU. (Molex 4pin to PSU and 2pin connector
to controller.)

Connect fan cable to fan controller and fans.

(3pin female connector to controller and three
3pin male connectors to three fans.)

Notice: Total full fan loading could not be over 10W.

9.1

9.2

9.3

1. Öppna front och sidoluckorna
Drag ut och plocka bort frontpanelen.
Skruva loss tumskruvarna för att öppna

sidopanelen.

Dra sidopanelen bakåt
Notera: Båda sidopanelerna måste
öppnas för installation av viss hårdvara.

1.1

1.2

1.3

Installationsanweisungen

2. Powersupply Installation
Setzen Sie die PSU auf den unten vobereiteten
Boden und ziehen Sie diese mit den Schrauben fest
an.
Vorsicht: Oben oder unten, beides ist verfügbar.

1. Offenes Front Panel und Side Cover
Ziehen und Entfernen Sie das Front Panel.
Entfernen Sie die Thumb Screw um das

Seitenpanel zu öffnen.

Zeihen Sie es nach hinten um das Seitencover

zu entfernen

Vorsicht: User müssen beide Seitencover entfernen
zur weiteren Installation.

1.1

1.2

1.3

3. Motherboard Installation
Schrauben Sie die M/B Abstandhalter in die

vorgesehenen Löcher.

Schrauben Sie das M/B in das Chassi ein.

3.1

3.2

5. Externe 3.5” Device Installation
Entfernen Sie das gemeshte Front Panel vom Front

Cover.

Entfernen Sie das 3.5” Metallcover.
Entsperren Sie beide Sideholders um das 3,5“

einzusetzen.

Schrauben Sie das 3.5” Device fest an den Adapter.
Setzen Sie den Adapter in die vorhergesehene Stelle

und fixieren Sie es durch die Sideholders.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

12. Kabel Management
5 Kabelführungslöcher, wählen Sie 3 um die

Kabel zu befestigen.

Management und Clips um die Kabel zu

befestigen.

12.1

12.2

6. HDD Installation
Drücken Sie die Clips nach innen um das

HDD mounting Rack raus zu ziehen.

Montieren Sie die HDD auf dem Rack und

schrauben Sie diese fest durch die
Gummilöcher.

Schieben Sie das HDD Rack in das Chassi.

6.1

6.2

6.3

10. I/O switch and chassis LED installation
Verbinden Sie die HDD LED, power LED,

Power SW, Reset SW, Speaker zu den M/B
Connectoren.

Verwenden Sie dazu Ihr M/B Manual für die

spezifischen Pins.

10.1

10.2

11. USB, e-SATA, AC’97, and Azallia(HDA)

connector installation

Verbinden Sie USB, e-SATA, AC’97, and

Azallia(HDA) Connectoren auf dem M/B.

Verwenden Sie dazu Ihr M/B Manual für die

spezifischen Pins.

11.1

11.2

4. 5.25” Device Installation
Entfernen Sie das gemeshte Front Panel vom

Front Cover.

Entfernen Sie das 5.25” Metallcover.
Ziehen Sie die beiden Side Holders nach

hinten, um diese zu entsperren.

Setzen Sie das 5.25” Device in den

vorgesehen Platz ein.

Ziehen Sie beide Sideholders nach vorne um

das Device zu sperren und zu sichern.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

7. Add-on card Installation
Entsperren Sie das Bracket durch drücken

des Clips.

Entfernen Sie das Bracket.
Fügen Se nun das add-on card ein.
Bewegen Sie den Clip nun zur

Ausgangsstellung.

7.1

7.2

7.3

7.4

8. System Lüfter Iinstallation
Front: Vorinstallierter 120mm Lüfter und

80/90mm Lüfter ist auch verfügbar.

Rear: Vorinstallierter 120mm Lüfter und

80/90mm Lüfter ist auch verfügbar.

Top: Zwei freie Spots für optionelle

120/140mm Lüfter.

Bottom: Einfreier Spot für optionellen

120/140mm Lüfter.

Sidecover: Zwei freie Spots für optionelle

120/140mm Lüfter (a) und 80/90/120/140mm
Lüfter (b).

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9. Fan speed controller Installation
Installiern Sie den Fan speed controller auf

einem freien add-on card slot.

Verbinden Sie das Power cable mit dem Fan

controller und der PSU. (Molex 4pin zur PSU
und 2pin connector zum controller.)

Verbinden Sie das Lüfterkabel zum Fan

controller und den Fans. (3pin female
Connector zum Controller und 3pin male
Connector zu den 3 Lüftern.)

Achtung: Max full fan loading kann nicht höher sein
als 10W.

9.1

9.2

9.3

2. Installation av nätdel
Placera nätdelen i det avsedda utrymmet nederst i
lådan och skruva åt ordentligt.

3. Installation av moderkort
Skruva i det antalet distansnipplar i

bottenplattan som moderkortet kräver.

Passa in moderkortet över distanserna och

skruva sedan fast det.

3.1

3.2

5. Installation av externa 3.5” enheter
Avlägsna täckbrickan
Avlägsna metallplåten
Lås upp de båda sidospärrarna och plocka ut

3.5”-hållaren.

Skruva fast 3.5”-enheten i hållaren.
Sätt tillbaka hållaren i facket och lås fast den

genom att föra sidospärrarna framåt.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

12. Kabelorganisering
Det finns fem hål. Välj tre av dessa att skruva

kabelclipsen i.

Ordna kablarna i kabelclipsen.

12.1

12.2

6. Installation av hårddiskar.
Pressa clipsen inåt och plocka ut

hårddiskhållaren.

Placera hårddisken i hållaren och skruva fast

den i de gummibeklädda hålen.

Sätt tillbaka hårddiskhållaren i facket

6.1

6.2

6.3

10. Installation av I/O-panelen och

LED-belysningen.

Koppla in HDD LED, power LED, Power SW,

Reset SW, Speaker till respektive kontakt på
moderkortet.

Information om kontakternas placering finns i

manualen till ditt moderkort.

10.1

10.2

11. Installation av USB, e-SATA, AC’97, och

Azallia(HDA)

Koppla in USB, e-SATA, AC’97, och

Azallia(HDA)-kontakterna till moderkortet.

Information om kontakternas placering finns i

manualen till ditt moderkort.

11.1

11.2

4. Installation av 5.25” enheter
Avlägsna täckbrickan
Avlägsna metallplåten
För de båda sidospärrarna bakåt för att låsa

upp hållaren.

Skjut in 5.25-enheten i facket och passa in

den med hållarens hål.

För de båda sidospärrarna framåt för att låsa

hållaren.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

7. Installation av kort.
Tryck på clipset och släpp
Ta bort fästet
Sätt i ett kort
För clipset tillbaka till sitt utgångsläge.

7.1

7.2

7.3

7.4

8. Chassifläktar
Fronten: Installerad 120mm-fläkt, vilken kan

byttas mot en 80/90mm-fläkt.

Bakstycket: Installerad 120mm-fläkt, vilken

kan byttas mot en 80/90mm-fläkt.

Taket: Plats för två stycken

120/140mm-fläktar.

Botten: Plats för en styck 120/140mm-fläkt.
Sidoluckan: Plats för en 120/140mm-fläkt(a)

och en 80/90/120/140-fläkt(b).

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9. Installation av fläktkontroller
Installera fläktkontrollen i valfri kortplats.
Koppla in strömkabeln mellan fläktkontrollen

och nätdelen. (Molex 4pins kontakten till
nätdelen och 2pins kontakten till
fläktkontrollen.)

Koppla in fläktkabeln mellan fläktkontrollen

och fläktarna (3pins kontakten (hona) till
fläktkontrollen och tre stycken 3pins kontakter
(hanar) till tre valfria fläktar)

Notera: Den totala fläktbelastningen får inte
överstiga 10W

9.1

9.2

9.3

1.1

1.2

1.3

3.1

3.2

5.1

5.2

5.3

12.1

12.2

6.1

6.2

6.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.3

9.2

1

5

6

12

9

10

4

7

8

11

3

2

http://www.xigmatek.com

XIGMATEK
PURE BLACK EDITION
ON CLASSIC CHASSIS

1

ɜġ

ɜġ

M/B Stand X 10

ɜġ

ɜġ

Stand Schrauben für das M/B Mounting X 10

ɜġ

ɜġ

M/B

ࡑ࠙ࡦ࠻ࠬࡍ࡯ࠨ࡯ X 10

ɜġ

ɜġ

Distansnipplar för montering av moderkort X 10

ɜġ

ɜġ

Tornillería para anclar el soporte de la placa X 10

ɜġ

ɜġ

крепёж для установки материнской платы X 10

ɜġ

ɜġ

͹፟ڕᅚߗ X 10

2

ɜġ

ɜġ

M/B screw X 10

ɜġ

ɜġ

Schrauben für M/B Verschluss X 10

ɜġ

ɜġ

M/B

࿕ቯ↪ࠗࡦ࠴ࡀࠫ X 10

ɜġ

ɜġ

Skruvar för fastsättning av moderkort X 10

ɜġ

ɜġ

Tornillería para anclar los discos duros X 10

ɜġ

ɜġ

для крепления жёсткого диска в корзину X 10

ɜġ

ɜġ

͹፟ڕ׽ؠᓲක X 10

3

ɜġ

ɜġ

External 3.5" device adapter screw X 4

ɜġ

ɜġ

Schrauben für externe 3.5” Adapter X 4

ɜġ

ɜġ

3.5”

࠺ࡃࠗࠬ↪M3 ࡒ࡝ࡀࠫ X 4

ɜġ

ɜġ

Skruvar för den externa 3.5” hållaren X 4

ɜġ

ɜġ

Tornillería para adaptador externo de 3.5” X 4

ɜġ

ɜġ

винты для внешнего адаптера 3.5” X 4

ɜġ

ɜġ

3.5"

ᖼତߛᓲක X 4

4

ɜġ

ɜġ

HDD tray screw X 20

ɜġ

ɜġ

HDD Schrauben X 20

ɜġ

ɜġ

HDD

࡜࠶ࠢ↪HDDࡀࠫ X 20

ɜġ

ɜġ

Skruvar för hårdiskhållaren X 20

ɜġ

ɜġ

Tornilleria para la Fuente de placa base X 20

ɜġ

ɜġ

винты для крепления блока питания X 20

ɜġ

ɜġ

ർჄћሹᓲක X 20

5

ɜġ

ɜġ

PSU screw X 4

ɜġ

ɜġ

Schrauben für PSU Verschluss. X 4

ɜġ

ɜġ

㔚Ḯ࡙࠾࠶࠻࿕ቯ↪ࠗࡦ࠴ࡀࠫ X 4

ɜġ

ɜġ

Skruvar för fastsättning av nätdel X 4

ɜġ

ɜġ

Tornilleria para la Fuente de alimentacion X 4

ɜġ

ɜġ

винты для крепления блок материнской платы X 4

ɜġ

ɜġ

࿪໚ֻᑕጡᓲක X 4

6

ɜġ

ɜġ

Cable clip X 3

ɜġ

ɜġ

Kabelclips X 3

ɜġ

ɜġ

ࠤ࡯ࡉ࡞ࠢ࡝࠶ࡊ X 3

ɜġ

ɜġ

Kabelclip X 3

ɜġ

ɜġ

Clip del cable X 3

ɜġ

ɜġ

Фиксаторы проводов X 3

ɜġ

ɜġ

ቢӵ X 3

Accessory List / Accessoires Liste / Tillbehörslista / Lista de accesorios

付属品一覧 / Список аксессуаров଩Ӈ఼൐

H.D.D LED

POWER LED+

POWER LED-

POWER SW

RESET SW

SPEAKER

Motherboard USB connector

Motherboard AC’97 connector

Motherboard Azalia(HDA) connector

Motherboard SATA connector

serial

ATA

case USB connector

case AC’97 connector

case Azalia(HDA) connector

case SATA connector

Specification

Product Name

Product Number

Drive Bay

Expansion Slot

Motherboard
Support

Power Supply

Cooling
System

I/O Panel

MIDGARD

CPC-T55DB-U01

5.25" External x 5
(One bay with 5.25" to 3.5" adapter, tool-free)

3.5" Internal x 5 (Tool-free)

7 slots (tool-free)

ATX, Micro ATX

(with easy back plant installation window)

Standard P/S2 ATX/EPS power supply unit

1. Intake airflow hole with dust filter.

2. Available for face upward and downward installation.

3. Within anti-vibration rubber.

Water pipe holes x 4 (with rubber cover x 2)

Front Fan: 120mm white LED with orange blades x 1(Preinstalled)
(80/90/140mm fan is available)

Rear Fan: 120mm white LED with orange blades x 1(Preinstalled)
(80/90/140mm fan is available)an is available)

Side Fan: 80/90/120/140mm fan x 1 (optional)
120/140mm fan x 1 (optional)

Bottom Fan: 120/140mm fan x 1 (optional)

Top Fan: 120/140mm fan x 2(optional)

Fan Speed Control: Three fan speeds are adjustable
synchronously by one knob on back bracket.

Top Panel: Power On/Off switch and reset button
Front Panel: USB2.0 x 2, e-SATA x 1, Audio out x 1,
Microphone x 1

Advertising