Sharp EL2902E User Manual

Page 49

Advertising
background image

47

M :

Geheugen-symbool

Verschijnt als er een getal in het geheugen is.

– :

Min-symbool

Geeft een negatief getal aan.

E :

Fout-symbool

G :

Eindtotaal-geheugen symbool

Verschijnt als er een getal in het eindtotaal-geheugen is.

:

Symbool voor nationale valuta

Verschijnt als een ingevoerd bedrag wordt omgerekend in de
ingestelde nationale valuta. Dit symbool verschijnt tevens wanneer
een wisselkoers wordt vastgelegd.

:

Symbool voor euro valuta

Verschijnt als een ingevoerd bedrag wordt omgerekend in euro valuta.
Dit symbool verschijnt tevens wanneer een wisselkoers wordt
vastgelegd.

DISPLAY SYMBOLEN:

PAPIERROL VERVANGEN

TREK HET PAPIER NIET IN ACHTERWAARTSE RICHTING TERUG AANGEZIEN
DIT ZOU KUNNEN RESULTEREN IN BESCHADIGINGEN AAN HET
PRINTMECHANISME.

Plaats geen papierrol waarvan het papier gescheurd is. Het papier kan dan namelijk
vastlopen. Knip altijd eerst de aanloopstrook met een schaar af.
1) Steek de aanloopstrook van de papierrol in de opening. (Afb.1)
2) Schakel het apparaat in en druk op

om het papier door te voeren. (Afb.2)

3) Til de metalen papierrolhouder omhoog en plaats de papierrol over de papierrolhouder.

(Afb.3)

Afb. 1

Afb. 3

Afb. 2

EL-2902E(AC7)-Dut

00.11.7, 2:17 PM

47

Advertising