Sharp MD-MT180H User Manual

Md-mt180h

Advertising
background image

GRABADOR/REPRODUCTOR MINIDISC PORTÁTIL
BÄRBAR MINISKIVINSPELARE
GRAVADOR PORTÁTIL DE MINIDISCO
PORTABLE MINIDISC RECORDER

MODELO
MODELL
MODELO
MODEL

MD-MT180H

MANUAL DE MANEJO
BRUKSANVISNING
MANUAL DE OPERAÇÃO
OPERATION MANUAL

ESPAÑOL

······ Consulte las páginas i al vi y

S-1 al S-42.

SVENSKA

······ Hänvisa till sidorna i till vi och

V-1 till V-42.

PORTUGUÊS

······ Favor consultar as páginas i a vi e

E-1 a E-42.

ENGLISH

······ Please refer to pages i to vi and

E-1 to E-42.

for SEES

TINSZ0781AWZZ

Advertising