SEVERIN TO 2037 User Manual

Page 52

Advertising
background image

pizzę na środku płyty. Pizza powinna być
nieco mniejsza niż płyta, tak aby z każdej
strony zostało trochę wolnego miejsca.
Pizza będzie gotowa, kiedy stopi się

wierzchnia warstwa sera, a dno lekko się
zarumieni. Używając łopatki wyjąć pizzę
i podać.

Uruchomienie urządzenia

Urządzenie należy wyczyścić według

instrukcji Czyszczenie i konserwacja,
a także usunąć wszelkie elementy
opakowania.
Przed użyciem urządzenia po raz

pierwszy należy je nagrzewać przez ok. 15
min. używając obu elementów grzejnych.
Czynności tej może towarzyszyć lekki
nieprzyjemny zapach. Jest to całkiem
normalne i minie po krótkim czasie.
Należy pamiętać o odpowiedniej
wentylacji pomieszczenia.

Pieczenie

Przed włączeniem piekarnika sprawdzić,

czy pod dolnym elementem grzejnym
znajduje się prawidłowo włożona tacka
na okruchy.
Rozgrzewać piekarnik przez parę minut

przy zamkniętych drzwiczkach, używając
obu elementów grzejnych. Przy pomocy
regulatora temperatury nastawić żądaną
temperaturę, a na czasomierzu ustawić
czas pieczenia.
Umieścić przygotowywaną żywność

na kratce grilla, blasze do pieczenia
bądź rożnie. W przypadku produktów
zawierających dużą ilość tłuszczu zaleca
się stosowanie blachy do pieczenia.
Zapobiega ona skapywaniu tłuszczu do
wnętrza piekarnika.
Używając płyty kamionkowej do pizzy,

należy ją umieszczać bezpośrednio na
kratce grilla.
Zamknąć drzwiczki, ustawić żądaną

temperaturę oraz za pomocą pokrętła
czasomierza ustawić żądany czas pieczenia
albo pracę ciągłą.
Przy opiekaniu z góry lub pieczeniu

na rożnie używać wyłącznie górnego
elementu grzejnego, albo obydwu
elementów grzejnych, tj. górnego i
dolnego.
Ustawienie przełącznika można zmieniać

w trakcie pieczenia.
Po upływie zaprogramowanego czasu

pieczenia, czasomierz automatycznie
wyłączy elementy grzejne.
Aby przerwać pracę urządzenia lub

zakończyć ją, jeśli ustawione było na pracę
ciągłą, ustawić czasomierz w pozycji

.

Po zakończeniu pieczenia otworzyć

szklane drzwiczki chwytając wyłącznie za
uchwyt. Wyjmując blachę lub kratkę użyć
uchwytu znajdującego się w zestawie.
Podobnie przy wyjmowaniu rożna, użyć
przeznaczonego do tego celu uchwytu.
Blachę do pieczenia i kratkę grilla zawsze
należy kłaść na powierzchni odpornej na
wysokie temperatury.
Po zakończeniu pracy ustawić pokrętło

temperatury w pozycji z.
Wyjąć wtyczkę z kontaktu.

Czas pieczenia/pieczenia na rożnie
Podany poniżej czas pieczenia/pieczenia na
rożnie jest tylko orientacyjny, gdyż każdy
produkt żywnościowy różni się rodzajem,
konsystencją itp.; zaleca się sprawdzić
informacje na opakowaniu.

Produkt

Temperatura

/ ustawienie

Czas

pieczenia/

pieczenia
na rożnie

Kurczak
(obracający
się rożen)

180°C

60 - 70

minut

Pizza
(głęboko
zamrożona)

200°C

10-12

minut

52

Advertising