Stap 2: installatieplek bepalen, Stap 3: plaat aan de muur vastmaken, Stap 2: installatieplek bepalen 1 – Sony KDL-46V25L1 User Manual

Page 54: Stap 3: plaat aan de muur vastmaken 1

Advertising
background image

6

(NL)

Stap 2:
Installatieplek bepalen

1

Raadpleeg de maattabel voor
installatie van de tv of monitor op
pagina 12 en plaats het
meegeleverde papieren sjabloon
op een vlakke muur die loodrecht
op de vloer staat om de
installatieplek te bepalen.

Zorg voor de juiste speling tussen de tv of de monitor
en het plafond en uitstekende onderdelen van de muur,
zoals hieronder weergegeven.

Opmerking

Als u de kabels door de muur wilt geleiden, maak dan
een gat in de muur om de kabels door te steken. De
positie van het kabelgat wordt getoond in het schema
op pagina 13.

2

Raadpleeg het schema op pagina
13 en bepaal de posities van de
schroeven om de plaat te
bevestigen.

Als u de kabels door de muur wilt
geleiden, bepaal dan ook de
positie van het kabelgat en boor
een gat in de muur.

Eenheid: mm

100

100

100

30

0

WAARSCHUWING

De muur waaraan de tv of monitor wordt geïnstalleerd,
moet geschikt zijn om ten minste viermaal het
gewicht van de tv of monitor te dragen (pagina 12).
Vergewis u van de sterkte van de muur waaraan de tv
of monitor wordt geïnstalleerd. Verstevig de muur
voldoende, indien noodzakelijk.

Stap 3:
Plaat aan de muur
vastmaken

1

Maak de plaat aan de muur vast
met behulp van vier of meer M8-
schroeven of gelijkwaardige
schroeven (niet bijgeleverd).

Selecteer ten minste vier schroefgaten met dezelfde
vorm als in onderstaand schema en draai de schroeven
stevig vast zodat ze niet loskomen.

Breng de plaat zodanig in lijn dat deze precies waterpas hangt.

Plaat

WAARSCHUWING

• De schroeven die bij deze procedure worden

gebruikt, worden niet bijgeleverd.

• Kies schroeven uit die geschikt zijn voor het

materiaal en de structuur van de muur.

• Gebruik meer schroeven als u de plaat niet stevig

genoeg kunt vastmaken.

• Controleer of de plaat stevig aan de muur is

bevestigd.

Advertising
This manual is related to the following products: