Zuco Cubo classic User Manual

Page 4

Advertising
background image

De elektronische gebruiksaanwijzing vindt u op:

www.zueco.com

Garantie – opMerkinGen

Garantie: Onafhankelijk van de aansprakelijkheid voor ver-
borgen gebreken, geeft Züco bovendien een garantie van 5
jaren, bij een normaal dagelijks gebruik van 8 uur. Worden
onze producten langer gebruikt, dan wordt de garantietijd
dienovereenkomstig korter. Van de garantie uitgesloten zijn
onderdelen, die onderhevig zijn aan algemene slijtage, schade
door gebruik van het product voor een doel waarvoor het niet
bestemd is, door onvakkundige behandeling, extreme klima-
tologische omstandigheden, onvakkundige ingrepen, bij door
de klant toegestuurde materialen of door gewenste afwijkin-
gen van de standaarduitvoering.

wielen: Standaard worden harde wielen voor zachte vloeren
gebruikt. Voor harde vloeren zijn zachte wielen (grijze loop-
ring) noodzakelijk. Een eventuele vervanging van de wielen
kan zelf uitgevoerd worden.

onderhoud: Bij vakkundig gebruik is de stoel onderhouds-
vrij. Wij raden u aan, de zithoogteverstelling af en toe te
gebruiken.

reiniging: Gebruik voor de reiniging van de oppervlakken
en de stofferingen geen bijtende middelen of chemische rei-
nigingsmiddelen.

Gasveer: Reparaties aan gasveren mogen alleen uitgevoerd
worden door vakkundig personeel. Bij onvakkundig uitge-
voerde reparaties bestaat verwondingsgevaar.

Cuboclassic voldoet aan de technische en ergonomi­

sche eisen en voldoet tevens aan de Duitse norm Din

1335/1­3. De veiligheidskeurmerken werden oor tÜV

rheinland verstrekt.

technische veranderingen voorbehouden.

Zitdiepteverstelling

m.b.v. verschuifbare zitting:

Schuif de knop die zich links onder

de zitting bevindt naar links en houd

deze vast. Nu kunt u de zitting in de

gewenste positie zetten. Laat u de

knop weer los dan blijft de zitting

automatisch vastzitten.

traploze

zithoogteverstelling:

Met de hendel aan de rechterkant

wordt de zithoogte ingesteld. De

hoek tussen onder- en bovenbeen

dient met de voeten plat op de

grond ten minste 90° te bedragen.

De hoek tussen de op het tafelblad

leunende onderarm en bovenarm

dient eveneens 90° te bedragen.

Dienovereenkomstig dient ook het

tafelblad te worden ingesteld.

Veerkrachtinstelling:

Trek de zwengel die zich onder het

mechanisme bevindt naar buiten.

Pas de tegendruk in de rug aan uw

lichaamsgewicht aan. Draait u in de

richting van de wijzers van de klok

(+) dan verhoogt u de tegendruk.

Draait u tegen de richting van de

wijzers van de klok (-) dan vermin-

dert u de tegendruk. In te stellen tus-

sen 45 kg en 125 kg. Tot slot dient

u de zwengel weer naar binnen te

schuiven.

Het instellen synchroon­

techniek:

Daartoe dient de hendel aan de lin-

kerkant. In 4 posities instelbare hoek

van de rugleuning. Een grote hoek

tussen de dijbenen en bovenlichaam

bevordert de bloedcirculatie.

Door de hendel omhoog te trekken,

kan het synchroonmechanisme in 4

verschillende standen worden ver-

grendeld.

in hoogte verstelbare

rugleuning:

De hoogte van de rugleuning kunt u

door middel van het easy-touchsys-

teem instellen door de rugleuning

aan beide kanten vast te houden

en deze door eenvoudig omhoog

en naar beneden schuiven op de

gewenste hoogte te brengen. In

totaal kan de rugleuning tot 8 cm

in hoogte worden versteld. Bij een

rechte zithouding moet de welving

van de rugleuning zoveel mogelijk

in de lendenstreek komen te liggen.

Multifunctionele armleu­

ningen (hoogte/breedte):

De armleuningen kunnen in hoogte,

breedte, diepte en in hoek worden

versteld (maximaal verstelbare

hoogte 110 mm). Bovendien kunnen

de armleuningen door middel van de

zwarte hendel onder de zitting wor-

den uitgetrokken. Daardoor ontstaat

een groter zitvlak.

NL

Advertising