Es iziava o skladnosti, Telefaks : skupinas, Leto, ko je bila oznake ce prvic nalepljena: 2010 – Brother MFC J265W User Manual

Page 13: Brother

Attention! The text in this document has been recognized automatically. To view the original document, you can use the "Original mode".

Advertising
background image

brother

st.

dok.: NK1005-03svn

ES Iziava o skladnosti

Proizvaialec

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonska

Tovama

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.

G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,

Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Kitajska

s poíno odgovomostjo izjavlja, da je oprema;

Opis izdelka

Tip

Ime proizvoda

: Telefaks

: SkupinaS

: MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, MFC-J615W

je V skladu z dolocbami uporabljenih direktiv: Direktiva o radijski in telekomunikacijski opremi (R&TTE)

1999/5/ES in Evropska uredba 1275/2008 z upostevanjem dolocb Direktive 2005/32/ES.

Uporabljeni usklajeni standardi:

Vamost EN 60950-1 ; 2006+A11:2009

EN 62311: 2008

EN 62471: 2008

EMC

EN 55022: 2006+Al :2007 Razred B

EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003

EN 61000-3-2: 2006+Al :2009+A2:2009

EN 61000-3-3: 2008

Radio EN 301 489-1 Vl.8.1

EN301 489-17 V2.1.1

EN300 328 VI.7.1

^ Radio velja samo za MFC-J265W, MFC-J415W, MFC-J615W.

Leto, ko je bila oznake CE prvic nalepljena: 2010

Izdal

Datum

Mesto

Podpis

Brother Industries, Ltd.

9 Avgust, 2012

Nagoya, Japonska

:mu:

Kimiyoshi Kawaura

General Manager

Quality Management Dept.

Advertising
This manual is related to the following products: