Montaż / czyszczenie i pielęgnacja / usuwanie, Montaż, Czyszczenie i pielęgnacja – Livarno Z30427A / Z30427B / Z30427C User Manual

Page 5: Usuwanie

Advertising
background image

7

PL

Montaż / Czyszczenie i pielęgnacja / UsuwanieMontaż

Wskazówka: Produkt montować na podłożu
o wystarczająco dużej powierzchni, odpornej na
zadrapanie. W razie potrzeby podłożyć np. koc,
aby uniknąć uszkodzenia produktu.Produkt należy montować zgodnie z rysunkami
A do D.Czyszczenie i pielęgnacjaProdukt czyścić suchą ściereczką, niepozosta-
wiającą strzępków.W przypadku mocniejszych zabrudzeń użyć
wilgotnej ściereczki i ewentualnie łagodnego
środka myjącego.W żadnym wypadku nie używaj żrących
lub szorujących środków czyszczących. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzeń
produktu.Usuwanie

Opakowanie składa się wyłącznie z

materiałów przyjaznych dla środowiska,
które można oddać do utylizacji do
lokalnych punktów recyklingu.

Informacje o możliwościach dotyczących wyrzucania
otrzymać można w urzędzie miejskim lub gminnym.

Informacja o produkcie:
àDZHF]NDGRVLHG]HQLDLSU]HFKRZ\ZDQLD
Nr modelu:

Z30427A / Z30427B / Z30427C

Wersja:Advertising