Súčasti a tlačidlá – LG 42LS3400 User Manual

Page 110

Advertising
background image

14

SK

SL

OV

EN

ČIN

A

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

Súčasti a tlačidlá

Tlačidlá

Popis

A type

2

B type

H

H

Prechádzanie cez uložené programy.

H

H

Nastavenie úrovne hlasitosti.

OK ꔉ

H

Výber označenej možnosti ponuky alebo potvrdenie vykonaných nastavení.

SETTINGS

S

Prístup do hlavnej ponuky alebo uloženie vstupu a zatvorenie ponúk.

INPUT

H

Zmena vstupného zdroja.

/

I

Zapínanie a vypínanie napájania.

1 Inteligentný snímač - nastavenie kvality obrazu a jasu podľa podmienok okolitého prostredia.
2 Tlačidlá typu A reagujú na dotyk a môžete ich ovládať jednoduchým dotykom prsta.

Typ A :

19/22/26/32LS35**, 26/32/42CS46**,

32/42LS340*

INPUT

OK

SETTINGS

Kontrolka

napájania

Snímač diaľkového

ovládania a inteli-

gentný snímač

1

Obrazovka

Reproduktory

Dotykové tlačidlá

Typ B :

32/42LS345*, 32/42LS341*,
32/42LS348*

OK

INPUT

SETTINGS

SETTINGS

INPUT

OK

tlačidlá

Reproduktory

Kontrolka napájania

Snímač diaľkového

ovládania a inteligentný

snímač

1

Obrazovka

Advertising