De tv of monitor verwijderen, Specificaties, De tv of monitor verwijderen 1 – Sony KDL-46V25L1 User Manual

Page 59: Haal het netsnoer uit de wandcontactdoos

Advertising
background image

11

(NL)

Ontwerp en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen
zonder voorafgaande kennisgeving.

De tv of monitor
verwijderen

1

Haal het netsnoer uit de
wandcontactdoos.

2

Haal de twee
bevestigingsschroeven uit de
rechter- en linkersteunschachten
van de montagehaken.

3

Zorg ervoor dat twee of meer
personen de tv of monitor
vasthouden en omhoog schuiven
om de tv of monitor te
verwijderen.

Voor Sony-handelaars

WAARSCHUWING

• Zorg ervoor dat twee of meer personen de tv of

monitor dragen.

• Let erop dat snoeren en kabels niet vast blijven

zitten tijdens het verwijderen van de tv of monitor.

• Pas op dat u uw handen of vingers niet bezeert

tijdens het verwijderen van de tv of monitor.

Specificaties

Plaat

Montagehaken

670

420

388

Eenheid: mm
Gewicht: 9,5 kg

51

54

Advertising
This manual is related to the following products: