Sony BRAVIA KDL-26P25 User Manual

Lcd digital colour tv

Advertising
background image

KDL-40P25xx
KDL-32P25xx
KDL-26P25xx

© 2006 Sony Corporation

LCD Digital Colour TV

3-097-662-42(1)

K

GB

KDL-46/40/32/26S2000

3-097-662-42(1)

RU

PL

Operating Instructions

Before operating the TV, please read the “Safety
information” section of this manual.
Retain this manual for future reference.

Инструкция по эксплуатации

Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

For useful information about Sony products

Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony

Advertising