Sony STR-DE197 User Manual

Fm stereo fm-am receiver, Str-de197

Advertising
background image

FM Stereo
FM-AM Receiver

Easy Setup Guide

This Easy Setup Guide explains how to connect the VCR,
CD player and speakers to the receiver. For details, refer
to the operating instructions supplied with the receiver.

Guide de réglage rapide

Ce guide d’installation rapide explique comment raccorder
le magnétoscope, le lecteur CD et les enceintes à l’ampli-
tuner. Pour les détails, veuillez vous reporter aux
instructions de fonctionnement livrées avec l’ampli-tuner.

Guía de configuración fácil

Esta Guía de configuración rápida explica cómo conectar
la videograbadora, el reproductor de CD y los altavoces al
receptor. Con respecto a los detalles, consulte el manual
de instrucciones suministrado con el receptor.

4-253-439-22(1)

STR-DE197

AC OUTLET

MD/TAPE

OUT

IN

ANTENNA

AM

A

B

A

B

L

R

+ R

L

+

SPEAKERS

OUTPUT

R

L

AUDIO

OUTPUT

R

L

AUDIO

INPUT

R

L

AUDIO

VIDEO 2

AUDIO IN

AUDIO IN

AUDIO OUT

VIDEO 1

CD

IN

CD player

Lecteur CD

Reproductor de CD

CD-Player
CD-speler

CD-spelare

B

Front speaker (right)

Enceinte avant (droite)

Altavoz delantero (derecho)

Frontlautsprecher (rechts)

Voorluidspreker (höger)

Främre högtalare (destro)

A

Front speaker (left)

Enceinte avant (gauche)

Altavoz delantero (izquierdo)

Frontlautsprecher (links)

Voorluidspreker (links)

Främre högtalare (vänster)

Audio cord

Cordon audio

Cable de audio

Audiokabel
Audiokabel

Ljudkabel

Speaker cord

Cordon d’enceinte

Cables de altavoces

Lautsprecherkabel

Luidsprekersnoeren

Högtalarkabel

B
Front speaker (right)
Enceinte avant (droite)
Altavoz delantero (derecho)
Frontlautsprecher (rechts)
Voorluidspreker (höger)
Främre högtalare (destro)

A
Front speaker (left)
Enceinte avant (gauche)
Altavoz delantero (izquierdo)
Frontlautsprecher (links)
Voorluidspreker (links)
Främre högtalare (vänster)

Sony Corporation © 2004 Printed in Malaysia

Example of the speaker system configuration
Exemple de configuration du système de haut-parleurs
Ejemplo de configuración del sistema de altavoces
Beispiel für die Konfiguration eines Lautsprechersystems
Voorbeeld van een opstelling van een luidsprekersysteem
Exempel på högtalarkonfiguration

VCR

Magnétoscope

Videograbadora

Videorecorder
Videorecorder

Videobandspelare

Audio cord

Cordon audio

Cable de audio

Audiokabel
Audiokabel

Ljudkabel

STR-DE197 4-253-439-22(1) GB,FR, ES, DE, NL, SE

Easy Setup-Anleitung

In dieser Schnellkonfigurationsanleitung wird der Anschluss
von Videorecorder, CD-Player und Lautsprechern an den
Receiver erläutert. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte
der Anleitung des Receivers.

Snelstartgids

In deze handleiding voor eenvoudige installatie wordt
beschreven hoe u de videorecorder, de CD-speler en de
luidsprekers moet aansluiten op de receiver. Een meer
gedetailleerde beschrijving kunt u vinden in de complete
gebruiksaanwijzing die bij uw tuner/versterker is geleverd.

Enkel inställningsguide

Den här guiden, Easy Setup Guide, beskriver hur du ansluter
videobandspelaren, CD-spelaren och högtalarna till
mottagaren. Angående detaljer, se bruksanvisningen som
medföljde receivern.

4253439221_DE197leaf.p65

8/3/04, 9:07 AM

1

Advertising